Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji

Avtorji

Mateja Petrovčič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
Luka Culiberg (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

azijski jeziki in kulture, jezikoslovje, filologija, filozofija, sociologija, politologija, pedagogika

Kratka vsebina

Monografija obeležuje dvajseto obletnico ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti so v monografiji zbrani prispevki raziskovalcev z različnih področij humanistike in družbenih ved, katerih skupno področje raziskovanja so azijski jeziki in kulture. Že sama narava monografije razkriva nejasnost akademskega področja, ki mu pravimo »azijske študije«, področja, ki po svoji naravi ni klasična akademska disciplina v tradicionalnem smislu, temveč je multidisciplinarno področje s skupnim predmetom proučevanja. Avtorji prispevkov izhajajo iz različnih metodoloških okvirov in različnih disciplinarnih področij, od jezikoslovja, filologije, filozofije, sociologije, politologije, pedagogike itd., pri čemer je skupna točka vseh poznavanje azijskih jezikov in kultur.

Poglavja

 • Uvodne besede
  Luka Culiberg, Mateja Petrovčič
 • Strukturalna epistemologija Zhang Dongsuna s posebnim ozirom na Russellov model
  Jana S. Rošker
 • Xu Fuguanova primerjava koncepta you v Zhuangzijevi in Konfucijevi estetiki
  Téa Sernelj
 • Pojav lotosovega motiva na stropu grobnic dinastij Han, Wei in Zahodni Jin
  Nataša Vampelj Suhadolnik
 • Razcvet lirske poezije v literarnih tradicijah Vzhodne Azije
  Maja Lavrač
 • Nacionalni jezik kot družbeno dejstvo: opredelitev na primeru japonskega jezika
  Luka Culiberg
 • Naklon in tematska struktura v japonskih uredniških komentarjih
  Andrej Bekeš
 • Stilična analiza ključnih terminov v refrenu Satipatthānasutte
  Tamara Ditrich
 • Zaznavanje in interpretacija slovenskega polglasnika v japonskem govoru in zapisu
  Nina Golob
 • Pragmatične informacije v japonskem slovarju Nihongo bunkei jiten
  Irena Srdanović
 • Zavedanje o problemu disleksije med učitelji japonskega jezika v Evropi
  Nagisa Moritoki Škof
 • Računalniška obdelava azijskih pisav
  Mateja Petrovčič
 • Splošne knjižnice v knjižničarski zakonodaji Koreje
  Hyeonsook Ryu, Primož Južnič
 • Vzhodna Azija: prizorišče kompleksnih varnostnih dilem
  Saša Istenič
 • »Potrošniška« izbira religije v zgodnjemodernem obdobju Japonske
  Tinka Delakorda Kawashima

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

September 30, 2021