Slovenska poezija

Avtorji

Darja Pavlič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenska književnost, interpretacija, jezikovna analiza, slogovna analiza, družbena vloga, poezija v šoli, prevodi

Kratka vsebina

Monografija Slovenska poezija prinaša dvainsedemdeset znanstvenih in strokovnih razprav, ki so bile napisane za 40. mednarodni simpozij Obdobja in tam v obliki krajših referatov tudi predstavljene. Tematsko nadaljuje niz predhodnih Obdobij, na katerih je bila obravnavana žanrska problematika. Po knjigah Sonet in sonetni venec (1995), Romantična pesnitev (2000), Slovenski roman (2002), Slovenska kratka pripovedna proza (2004) in Slovenska dramatika (2012) je tokrat v središču pozornosti slovenska poezija, in sicer od najstarejših pesemskih pričevanj do najnovejše pesniške produkcije, od manj znanih do uveljavljenih glasov. Prispevki so razdeljeni na deset tematskih sklopov.

Poglavja

 • Predgovor
  Darja Pavlič
 • Sonet in ep kot vrednoti sodobne slovenske poezije
  Nadežda Starikova
 • Poetry in an Expanded Field
  Franci Zagoričnik and Nina Dragičević
  Dubravka Đurić
 • Dogodki v novejši slovenski liriki
  Trije primeri
  Darja Pavlič
 • Diahrono proučevanje slovenske pesmi v prozi
  Bojana Stojanović Pantović
 • Oblike in funkcije pesniške samorefleksije na primeru poezije Barbare Korun
  Mateja Eniko
 • Instapoezija
  Poezija mladih in za mlade
  Ina Poteko, Alja Primožič
 • Podobe ljubezni v poeziji prve slovenske lezbične pesnice Ljudmile Poljanec
  »Kdor bol ljubezni dotrpi, – na veke se ne pogubi!«
  Alenka Jensterle Doležal
 • Kratki sonetni cikli Vide Taufer in Lili Novy
  Vita Žerjal Pavlin
 • Osebnoizpovedne in angažirane pesmi Vere Albreht
  Jožica Jožef Beg
 • Prenova pesniškega jaza v verznem pisanju Neže Maurer
  Vilma Purič
 • How Five Slovenian Women Poets Tear Apart Frames to Find Their Speech
  Barbara Siegel Carlson
 • Razdioba slovenskog pjesništva moderne i druge moderne
  Daniel Pavlović
 • Literarna interpretacija pesmi Tine Kozin in Braneta Mozetiča
  Alojzija Zupan Sosič
 • Dva druga glasova
  Brane Senegačnik
 • The Poetry of Place in Iztok Osojnik and Aleš Debeljak
  Richard Jackson
 • Sled in (ne)prisotnost v poeziji Anje Golob
  Marlena Gruda
 • Rattling the Establishment
  A Decolonial Reading of Katja Perat’s Poetry
  Seth Michelson
 • Večvrstni svet v poeziji Alenke Jovanovski in Vesne Liponik
  Marjetka Golež Kaučič
 • Tema smrti v slovenski sodobni poeziji
  Umiranje in doživljanje smrti pesniškega jaza na primeru sedmih izbranih pesmi slovenskih avtoric in avtorjev
  Tonja Jelen
 • Sled sence zarje desnih prilastkov
  Janez Dular
 • Poezija prekmurskih Slovencev do leta 1919 in verzno oblikovanje v njej
  Franci Just
 • Primer analize naglasnega verza Dragotina Ketteja
  Samo Korelec
 • Naglasni verz v slovenskih in angleških kvartinah Jana Simončiča
  Miha Marek
 • Poezija Mirana Jarca med molkom in »težkim zvokom«
  Andrej Šurla
 • Raziskovanje domišljijskega pomena in zvena besed v otroški poeziji
  Katarina Jaklitsch Jakše
 • Najstarejša pesemska pričevanja in vloga slovenskega jezika
  Marija Klobčar
 • Slovenske gore
  Rojstvo mitskega kraja iz duha poezije
  Marijan Dović
 • Poezija v reviji Perspektive
  Perspektivovska poezija?
  Denis Poniž
 • »Neointimisti« in intimisti
  Heterodoksna in ortodoksna ideološka pozicija
  Marcello Potocco
 • Sodobna slovenska družbenokritična poezija
  Irena Novak Popov
 • Pesem upora v 20. in 21. stoletju
  Tjaša Jakop
 • Onkraj prešernovske strukture
  Ljubav reče greva
  Anja Zidar
 • Sodobna slovenska poezija v vrtcu
  Barbara Bednjički Rošer, Dragica Haramija
 • Obravnava pesmi z motivom Cicibana in Pedenjpeda pri pouku književnosti na razredni stopnji
  Jasna Švajger
 • Prešernova poezija v osnovni šoli
  Renata Debeljak
 • Podoba islama v osnovnošolski poeziji za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
  Ana Perović
 • Kako celoviteje obravnavati poezijo v srednji šoli
  Primer projektnega dela z dogodkom Podarim ti pesem
  Tanja Slemenjak
 • Mlada pesniška generacija med gimnazijci
  Špela Zupan
 • Poezija v modelih esejske naloge na maturi iz materinščine
  Ivana Zajc
 • Inovativnost besede in slike v pesniški zbirki Drobtine iz Mišje doline Anje Štefan
  Mateja Pezdirc Bartol
 • Slovenska poezija v stripu
  Ana Bogataj
 • Avtorsko branje poezije
  Katarina Podbevšek
 • Med fonetiko in poezijo
  Akustična analiza izbranih govornih interpretacij pesmi Mile Kačič
  Luka Horjak
 • Šansoni Svetlane Makarovič
  Luka Kropivnik
 • Ključni problemi recepcije poezije Antona Podbevška, Srečka Kosovela in Alojza Gradnika v obdobju med obema vojnama
  Marta Cmiel-Bażant
 • Pomen in recepcija Požgane trave Daneta Zajca
  Neža Zajc
 • Pesnjenje pri Slovencih v izrednih razmerah
  Marija Stanonik
 • Poezija Zdenke Serajnik kot primer sodobne slovenske religiozne poezije
  Miran Špelič
 • Poezija Milke Hartman
  Engelbert Logar
 • Študentska poezija
  Natečaj Rdeča nit kot napovedovalec novih pesniških glasov
  Luka Kropivnik
 • Srečko Kosovel v čeških in slovaških prevodih
  Perspektiva treh prevodnih valov
  Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová
 • »Kde jsou jitra třpytná«
  Překlady slovinské poezie jako zdroj pro výzkum lexikální příznakovosti
  Hana Mžourková
 • Slovenska literatura in češki katoliški tisk 19. in prve polovice 20. stoletja
  Aleš Kozár
 • Alojz Gradnik in češka literatura
  Ana Toroš
 • Prva antologija slovenske lirike na Slovaškem
  Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech
 • Recepcija slovenske poezije na Slovaškem po letu 2015
  Svetlana Kmecová
 • Sonetje nesreče v angleščini
  Verz, rima, metafora
  Marko Trobevšek
 • Véliki poeti majhnih narodov ali kako je Prešeren spregovoril bolgarsko in kaj je povedal Bolgarom
  Ljudmil Dimitrov
 • Prvi srbski prevodi Prešernove poezije
  Pavle Jović
 • »Strune, milo se glasite«
  Slovenska poezija v skladbah slovenskih skladateljev v Srbiji
  Maja Đukanović
 • Položaj slovenske poezije u hrvatskom školskom sustavu
  Marko Ljubešić
 • Dve antologiji dveh poezij dveh pesnikov
  Đurđa Strsoglavec
 • Slovenska mladinska poezija v makedonščini
  Namita Subiotto, Biserka Bobnar
 • Prevajanje in recepcija poezije Petra Svetine za odrasle v makedonskem kulturnem prostoru
  Vesna Mojsova-Čepiševska, Sonja Dolžan, Viktorija Blažeska
 • Nasprotno od enega
  Pomen in prevod dvojine v nekaterih slovenskih pesmih
  Chiara Santambrogio
 • Kratek pregled slovenske poezije v francoščini
  Meta Klinar
 • Cловенська поезія в Yкраїні
  Iсторія та сучасність
  Olena Dzjuba-Pogrebnjak
 • Batrahomiomahija na Slovenskem
  Kratek očrt
  Matej Hriberšek
 • Prešernova muza na španskem parnasu
  Špela Oman
 • Zvezdna navigacija pri Homerju in svetlikanje zvezd v poeziji Gregorja Strniše
  Kristina Pranjić
 • Incestni mit v poeziji Kajetana Koviča
  Iztok Osojnik
 • Threshold Moments in the Poetry of Tomaž Šalamun and Arthur Sze
  Sheri Sherman Cohen

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

22 November 2021

Zbirka

Kako citirati

Pavlič, D. (Ed.). (2021). Slovenska poezija: Vol. Obdobja 40. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/Obdobja.40.2784-7152