Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi

Avtorji

Marko Kerševan
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

religiologija, sociologija religije, religija, religioznost, zgodovina religij

Kratka vsebina

Marko Kerševan je bil, skupaj z Zdenkom Roterjem, začetnik in utemeljitelj sociologije religije na Slovenskem. Lahko ga imamo tudi za enega od očetov sociološkega študijskega in univerzitetnega raziskovanja pri nas nasploh, čeprav je že pred njegovim raziskovanjem obstajala razmeroma dobro razčlenjena tradicija družbene misli in analize raznovrstnih kulturno-družbenih pojavov. Za povojno obdobje v novi, socialistični Jugoslaviji in Sloveniji je bilo delo Marka Kerševana temeljno, da se je sociologija lahko uveljavila, znotraj nje pa študijsko relevantno in načeloma nevtralno, to je neideološko, obravnavanje religije kot družbenega pojava in specifične prakse. Pričujoča monografija je strokovno-znanstvena relevantna sociološka in religiološka študija o sistemih, ki v sebi povezujejo in združujejo religiozno-etično vsebino, filozofsko-spoznavne pojme ter etično-moralne kriterije in navodila, ki v veliki meri tudi danes določajo socialni nauk družb, njihovo vsakdanjo prakso, vrednotenja in verovanja.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

3 August 2022

Zbirka

Kako citirati

Kerševan, M. (2022). Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/978-961-7128-680