Specialnopedagoški vidiki inovativnih pristopov k učenju in poučevanju študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru

Avtorji

Matic Pavlič (ed)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Specialnopedagoški vidiki inovativnih pristopov učenja in poučevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru je monografija, ki se ukvarja z analizo in priporočili za vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visoko šolstvo in je namenjena visokošolskim učiteljem, strokovnim delavcem, študentom in odločevalcem.

Poglavja

 • Utemeljenost inkluzije na inovativnih pristopih učenja in poučevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru
  Uvodnik
  Matic Pavlič
 • Izhodišča za ureditev dostopnega in učinkovitega študija študentov s posebnimi potrebami
  Mojca Vrhovski Mohorič, Suzana Pulec Lah
 • Vključenost študentov s posebnimi potrebami v visokošolski prostor z vidika visokošolskih pedagoških delavcev
  Izzivi in dobre prakse
  Karmen Javornik, Suzana Pulec Lah, Milena Košak Babuder
 • Nadomestna in dopolnilna komunikacija
  Jerneja Novšak Brce, Ingrid Žolgar, Damjana Kogovšek
 • Samoodločanje in spretnosti samozagovorništva za opolnomočenje študentov s posebnimi potrebami
  Janja Košir, Suzana Pulec Lah
 • Študenti s specifičnimi motnjami učenja
  Kognitivne ovire in močna področja
  Lidija Magajna
 • Študenti s specifičnimi učnimi težavami
  Prepoznavanje, pomoč in podpora
  Milena Košak Babuder, Karmen Javornik
 • Študenti z avtističnimi motnjami
  Ana Bezenšek, Karmen Javornik, Milena Košak Babuder
 • Dolgotrajno bolni študenti v visokem šolstvu
  Nika Jenko, Mojca Lipec Stopar
 • Prilagoditve v procesu visokošolskega izobraževanja študentov z gibalnimi ovirami
  Tjaša Filipčič, Maja Burian
 • Gluhi in naglušni študenti
  Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce, Ingrid Žolgar
 • Študenti s slepoto in slabovidnostjo
  Ingrid Žolgar, Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce
 • Študenti z govorno-jezikovnimi motnjami
  Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek, Ingrid Žolgar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

October 7, 2022

Zbirka