Filozofski maraton 2019/2020: filozofija in telo, filozofija med duhom in naravo: zbornik

Avtorji

Tara Peternell (ed)

Ključne besede:

filozofija, telo, duh, narava

Kratka vsebina

Pričujoči zbornik sestoji iz prispevkov s Filozofskega maratona, ki ga organizirajo študentke in študenti Oddelka za filozofijo FF UL. Pokriva širok, in sicer dvoletni tematski sklop, zato je temu primerno razdeljen na dve ločeni enoti. Znotraj vsakega izmed sklopov – Filozofija in telo in Filozofija med duhom in naravo so prispevki urejeni po kronološki oziroma tematski ustreznosti po tehtni izbiri in presoji uredniškega odbora.

Poglavja

 • Spremna beseda
 • Metafore telesa in bolezni v srednjem in zgodnjem novem veku
  Filip Draženović
 • Pomen materije v Engelsovi Dialektiki narave
  Nejc Kralj
 • The Limits of Violence
  Conceptualising the contemporary liberal paradigm of violence with the help of Walter Benjamin
  Izidor Barši
 • Body Modification as an Individual Subversive Practice
  Marina Sakač
 • Fi(t)nessing of Society
  Ruel Alexander Mannette
 • Slikarstvo Tine Dobrajc – slikati politična telesa
  Tina Tomšič
 • Težavnost interpretacije arhaične grške misli – (ne)razumevanje in apropriacija Heraklita
  Andraž Dolinšek
 • Paradoks Heglove fascinacije nad Antigono
  Sara Svati Sharan
 • Watsuji in Heidegger – prostorskost in časovnost kot obzorji kulture
  Tara Peternell
 • Problem danosti sveta kot horizonta v Husserlovi fenomenologiji
  Marko Markič
 • O telesu
  Med Merleau-Pontyjem in Bourdieujem
  Dino Manzoni

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

October 28, 2022