Pogledi od blizu: mladi, prihodnost in zamišljanje razvoja na Solčavskem

Avtorji

Ana Svetel (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Veronika Zavratnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Blaž Bajič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

promet, infrastruktura, tradicija, dediščina, glasba, prostovoljna društva, etnografsko raziskovalno delo

Kratka vsebina

Po dragoceni opazki študentov in študentk, da so se na prvem Etnološkem taboru treh dolin pogovarjali predvsem s starejšimi oziroma z nosilci »znanja in vedenja« o kraju, manj pa z denimo mladimi, so se organizatorji odločili, da bo prav ta, v klasičnih etnoloških raziskavah pogosto prezrta (v zadnjih letih pa vse bolj prepoznana) skupina v ospredju drugega tabora. Kdo so mladi na Solčavskem? Kje so in kako živijo? Kako vidijo svoj kraj, kako se povezujejo z drugimi generacijami? Kako razmišljajo o dediščini? Kako se starejši prebivalci in prebivalke spominjajo lastne mladosti? Kakšno vlogo pri konstrukcijah izkušenj in identitet mladih igrajo subkulture, glasba, društva? Kje se začne in kje konča mladost? Pri tem jih seveda niso zanimale jasno definirane demografske kategorije, temveč mnoštvo lokalnih perspektiv. Ali se mladi prevzemnik kmetije percipira kot mlad človek? Ali se otroštvo prevesi v mladost, ko se vsakodnevna vožnja v Luče podaljša v pot v Celje ali spremeni v selitev v dijaški dom v Ljubljano ali Maribor? Kako si mladi zamišljajo svojo prihodnost na Solčavskem?

Poglavja

 • Predgovor h knjigi Pogledi od blizu
  Katarina Prelesnik
 • Predgovor h knjigi Pogledi od blizu
  Uršula Lipovec Čebron
 • Uvodnik
  Povezovanja in združevanja na Solčavskem
  Ana Svetel, Veronika Zavratnik, Blaž Bajič
 • Premislek o prometu in infrastrukturi v Solčavi
  Simona Robnik
 • Promet in infrastruktura Solčavskega
  Vanja Germ, Pia Krampl, Tina Krašovic
 • Infrastruktura, promet in odročnost solčavskega okolja
  Razmišljanje ob prispevku o prometu in infrastrukturi na Solčavskem
  Jaka Repič, Tatiana Bajuk Senčar
 • Mladi in dediščina na Solčavskem – pogled domačinke
  Janja Slapnik
 • Mladi, tradicija in dediščina na Solčavskem
  Julija Zupan, Petra Goljevšček
 • Življenje mladih na kmetiji kot izhodišče za raziskovanje dediščinskih diskurzov
  Mateja Slovenc Grasselli
 • O Mrtvi Goši
  Davorin Lenko
 • Glasba kot družbeno vezivo na Solčavskem
  Tajda Jerkič, Žiga Korbar, Tina Mlinarič, Marko Senčar Mrdaković
 • Mladi, glasba in prostor na Solčavskem
  Miha Kozorog
 • »To je res, da je vse prostovoljno. Delaš, da bi kraj živel.«
  Vpliv prostovoljnih društev na javno in zasebno življenje na Solčavskem
  Nina Ošep, Elizabeta Vršnik
 • Etnologi in etnologinje v etnografski akciji
  Delamo skupaj z domačini in domačinkami, toda kako?
  Rajko Muršič

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

November 11, 2022

Kako citirati

Svetel, A., Zavratnik, V., & Bajič, B. (Eds.). (2022). Pogledi od blizu: mladi, prihodnost in zamišljanje razvoja na Solčavskem: Vol. AE gradiva št. 8. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128901