Na obzorju novega: območje severnega Jadrana ter vzhodnoalpski in balkansko-podonavski prostor v obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka: posvečeno Rajku Bratožu ob njegovi sedemdesetletnici

Avtorji

Alenka Cedilnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Milan Lovenjak (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Rajko Bratož, severni Jadran, vzhodne Alpe, balkansko-podonavski prostor, pozna antika, zgodnji srednji vek

Kratka vsebina

Akademik in zaslužni profesor dr. Rajko Bratož, ki mu je posvečena ta knjiga, je prav iskanju novega v raziskovanju davno minulega in vrh tega v tako dinamičnem obdobju spreminjanja, kot sta čas pozne antike in njen prehod v srednji vek, posvetil in še posveča vse svoje znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo. Prelomno ni bilo le obdobje, s katerim se profesor Rajko Bratož ukvarja, marveč začetek novih časov predstavlja tudi njegovo delo na področju antične zgodovine na Slovenskem. Bil je prvi na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni profesor za področje antične zgodovine. Po Sovrètovih Starih Grkih iz leta 1939 je učbenik Grška zgodovina prvi v slovenščini napisani podrobni pregled grške zgodovine, učbenik Rimska zgodovina 1 pa je sploh prvi podrobni sodobni pregled rimske zgodovine slovenskega avtorja, ki ga imamo. Temeljev pa profesor Bratož ni postavljal samo na pedagoškem področju. Kot znanstvenik se je prvi v slovenskem prostoru posvetil vsebinam, s katerimi se pred njim nihče ni sistematično ukvarjal. V ospredju njegovega raziskovanja je zgodovina prostora severnega Jadrana, vzhodnih Alp, zahodnega Balkana in srednjega Podonavja predvsem med 3. in 8. stoletjem, pri čemer jedro njegovih raziskav predstavljajo ob cerkveni zgodovini tudi vojaška, politična in upravna zgodovina omenjenega prostora, dogajanje, povezano s prihodom Germanov, soočenje med Rimljani in »barbari« ter vprašanje prehoda iz pozne antike v zgodnji srednji vek.

Poglavja

 • Predgovor
  Alenka Cedilnik
 • Der Stern als messianisches Symbol in der frühchristlichen Kunst
  Renate Johanna Pillinger
 • Identiteta skupnosti v dialogu
  Ekleziologija v delu Razlage evangelijev Fortunacijana Oglejskega
  Jan Dominik Bogataj
 • Sabbatismo popolare friulano: sopravvivenza di osservanze sabbatarie protocristiane aquileiesi?
  Alessio Peršič
 • Kontinuiteta nekega odnosa
  Stalnice v odnosu kristjanov do oblasti pred Konstantinom in po njem
  Aleš Maver
 • Georgij iz Kapadokije – Makedonijev človek na mestu aleksandrijskega škofa?
  Alenka Cedilnik
 • Geldnot im Kloster von Bethlehem
  Hieronymus als Ökonom
  Heinrich Schlange-Schöningen
 • Vpogled v Hieronimova učna leta in njegova srečevanja z antičnimi poganskimi pisci
  Matej Hriberšek
 • Slika Ilirika u Jeronimovim djelima
  Hrvoje Gračanin
 • Rudarstvo u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije u trećem i četvrtom stoljeću
  Amra Šačić Beća
 • Kralji Herulov
  Vladarji ljudstva, ki ni »spisalo« zgodovine, in njihov regnum
  Jaka Banfi
 • Razotkrivanje Istre
  Crkva koje više nema, posvećena nepoznatom titularu
  Vesna Lalošević
 • Some Remarks on the Late Antique and Early Medieval Capitals from the Eastern Adriatic Coast
  Mirja Jarak
 • O dataciji “ikonoklastičkog“ popisa biskupija Carigradske crkve (Notitia episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae 3) s osobitim obzirom na Tračku dijecezu
  Ivan Basić
 • Götterbilder der Slawen
  Franz Glaser
 • Pokristjanjevanje v karolinški Panoniji med pričakovanji in stvarnostjo
  Peter Štih
 • Zgodnjesrednjeveška čolna deblaka iz Blejskega jezera
  Andrej Gaspari, Rene Masaryk, Maks Merela
 • Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Rajka Bratoža
  Ana Marija Lamut

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

6 December 2022

Kako citirati

Cedilnik, A., & Lovenjak, M. (Eds.). (2022). Na obzorju novega: območje severnega Jadrana ter vzhodnoalpski in balkansko-podonavski prostor v obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka: posvečeno Rajku Bratožu ob njegovi sedemdesetletnici. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970161