Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

Avtorji

Milica Antić Gaber (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

enakost spolov, akademsko okolje, Filozofska fakulteta UL

Kratka vsebina

V publikaciji besedilu, ki predstavi strukturo NES, načine organiziranja in uveljavljanja institucionalnih sprememb, sledijo poglavja, ki popisujejo raznolike aktivnosti na začrtanih področjih, analizirajo stanje stvari in reflektirajo spremembe. V poglavju o delu na področju poklicnega napredovanja žensk je prikazan pomen sistematičnega zbiranja podatkov. V poglavju o spolu v raziskovanju in publiciranju je predstavljen pomen spola pri analizi podatkov o financiranju raziskovanja in analizi bibliometričnih kazalcev znanstvenih objav. V posebnem poglavju je govora o pomenu uvajanja perspektive in dimenzije spola v celotnem študijskem procesu. V poglavju o spolno občutljivem jeziku je pod drobnogled vzet proces normalizacije spolne občutljivosti jezika na naši fakulteti. V poglavju o spolnem nadlegovanju pa je poseben poudarek dan pomenu sistemske obravnave spolnega in drugih oblik nadlegovanja in nasilja v akademskem prostoru. Med refleksijami, dobrimi praksami pa najdemo vec refleksij in pobud s strani zaposlenih in študentk.

Poglavja

 • Knjigi na pot
  Roman Kuhar, Mojca Schlamberger Brezar
 • Kaj lahko institucije naredijo za enakost spolov: primer UL FF
  Milica Antić Gaber
 • Vloga sistematičnega zbiranja podatkov pri spremljanju enakosti spolov
  Živa Kos, Jasna Mažgon, Blaž Repe
 • Financiranje projektov ARRS pod drobnogledom
  Darja Fišer, Polona Novak, Jure Skubic
 • Bibliometrija znanstvenih objav UL FF v obdobju 2018–2020 skozi dimenzijo spola
  Priscila Gulič Pirnat
 • Bibliometrija znanstvenih revij znanstvene založbe UL FF na temo spola
  Priscila Gulič Pirnat, Ana Marija Lamut
 • Bibliometrijska analiza izjemnih dosežkov znanstvenih objav na oddelkih UL FF (2018–2020)
  Ana Marija Lamut
 • Financiranje znanstvenoraziskovalnega dela po spolu na UL FF
  Ema Karo
 • Študijski proces skozi prizmo spola
  Tjaša Cankar, Mojca Suhovršnik
 • Priloga: seznami predmetov
 • Kaj pomeni za filozofijo in humanistiko »feministična košarica«
  Polona Mesec, Eva D. Bahovec
 • Dnevi enakosti spolov
  Milica Antić Gaber, Tjaša Cankar
 • Prispevek k normalizaciji vključujočega jezika
  Milica Antić Gaber, Roman Kuhar
 • Raba ženskega spola kot vključujočega – pro et contra. Primer UL FF
  Mojca Smolej
 • Spolno ter drugo nadlegovanje in nasilje v akademskem prostoru: pomen sistemske obravnave
  Jasna Podreka, Barbara Pihler Ciglič, Jana Kenda
 • Sodelovanje študentske populacije pri oblikovanju načrta enakosti spolov na UL FF
  Mojca Suhovršnik
 • Mentorstvo in mentorska izkušnja
  Tjaša Cankar
 • Dnevi enakosti spolov kot dobra praksa
  Milica Antić Gaber, Živa Kos, Tjaša Cankar, Jasna Podreka
 • Pobude vodstvu UL FF za enake možnosti spolov pri zaposlovanju, napredovanju in kariernih možnostih
  Janja Polajnar Lenarčič, Anja Mrak
 • DOKUMENTI
 • Povzetki v angleščini
 • Predstavitve avtoric in avtorjev

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

January 24, 2023

Kako citirati

Antić Gaber, M. (Ed.). (2023). Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970499