Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu

Avtorji

Vid Žepič, Katedra za pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Nabergoj, Narodni muzej Slovenije; Polona Vidmar, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjižnica; Damijan Florjančič, Vrhovno sodišče RS

Ključne besede:

Sodniške insignije

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga o sodniških insignijah v evropskem in slovenskem pravnem izročilu strnjeno predstavlja izvor in pomen simbolnih predmetov, ki so določali pravni položaj, status in vlogo sodnika v nekdanjih družbah ter imajo ustrezen odsev tudi v današnjem času. 

Knjiga je bila zamišljena kot večplastna osvetlitev sodniških insignij. Asistent na Katedri za pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Vid Žepič v svojem obsežnem besedilu prikazuje izvore in pojavne oblike sodniških insignij v evropskem kontekstu ter pojasnjuje njihovo simbolno razsežnost, dr. Tomaž Nabergoj iz Narodnega muzeja Slovenije pa na podlagi arheološke mikroštudije insignij ptujskega mestnega sodnika opiše njihovo sestavo, izdelavo in jih obravnava primerjalno z drugimi tovrstnimi predmeti doma in v tujini. Redna profesorica dr. Polona Vidmar z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru oriše uporabo in pomen sodniških insignij na Ptuju. V sklepnem delu monografije je bibliotekar Igor Zemljič pripravil prikaz in analizo upodobitev sodnikov ter njihovih insignij v najstarejših knjigah Centralne pravosodne knjižnice.

Poglavja

 • Predgovor
  Damijan Florjančič
 • Sodniške insignije v evropskem pravnem izročilu
  Vid Žepič
 • Slovenske sodniške insignije
  Tomaž Nabergoj
 • Zgodovinski oris uporabe in pomena sodniških insignij na Ptuju
  Polona Vidmar
 • Upodobitve sodnikov in njihovih insignij v najstarejših knjigah Centralne pravosodne knjižnice
  Igor Zemljič

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

March 23, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-7162-09-7