Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine

Avtorji

Marjana Dolšina Delač
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Olga Paulič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nataša Golob
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

umetnostna zgodovina, didaktika, globalno učenje, poučevanje, na učenca osredotočeno učenje

Kratka vsebina

Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine povzema temeljne didaktične koncepte za izvajanje pouka umetnostne zgodovine v gimnazijah z izhodiščem v metodi globalnega učenja, ki v središče učnega procesa postavlja dijakinjo/dijaka. Pri tem upošteva sodobne didaktične pristope, aktualno zakonodajo in predpise s področja šolstva. Osredotoča se na tiste specifike umetnostne zgodovine, ki jo v načinu poučevanja in učenja najbolj bistveno razlikujejo od drugih strok: primarno vizualni način prejemanja informacij in ubesedenje videnega, interdisciplinarno kontekstualizacijo spoznanj in vzgojno vrednost učne snovi. Teoretične prilagoditve splošnodidaktičnih načel učbenik združuje s konkretnimi napotki, nalogami in primeri, ki pripomorejo k poglobljenemu razmišljanju o načinu prevajanja didaktične teorije v dejavno prakso. Uvodni poglavji sta posvečeni zgodovinskemu pregledu študija umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani in didaktike umetnostne zgodovine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

October 5, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-144-1