Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Avtorji

Mojca Juriševič
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Jelena Ličanin
Univerza v Ljubljani

Kratka vsebina

Nadarjenim študentom in študentkam se danes namenja vse več pozornosti. Zanje se zanima trg dela. Mednarodni prostor vneto išče poti in načine, kako privabiti najboljše kadre, talente in odlične; pogosto se pri tem okorišča lokalno-regionalne okoliščine, ki najboljšim zapirajo pot k poklicni ali akademski samo-realizaciji, in prispevajo k odtoku možganov (braindrain). To je politično, ekonomsko, socialno in širše kulturno vprašanje, ki zahteva usklajeno nacionalno strategijo za varovanje lastnih potencialov. Zanje se zanima stroka. Različne discipline, od pedagoško-edukacijskih ved, sociologije, filozofije in psihologije, se ukvarjajo z vprašanjem, kam umestiti »nadarjene«. Na zemljevidu meritokracije, ki družboslovje zaposluje vsaj zadnje stoletje, so »nadarjeni « teoretski, etični in socialni izziv. Kako misliti talent, nadarjenost ali odličnost, zadeva univerzo in njeno širšo družbeno poslanstvo prispevka k družbenemu blagostanju, kulturni krepitvi in duhovno-intelektualni odprtosti stran od uravnilovk in stremljenja k varni povprečnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 22, 2023

Licenca

Licenca