Kovidna krajina: ranljivosti v času pandemije

Avtorji

Tamara Giles-Vernick, Institut Pasteur; Uršula Lipovec Čebron, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Sara Pistotnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Anja Brunec, NIJZ; Juš Škraban, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo; Tisa Kučan Lah; Vanja Germ; Jasmina Kuduzović; Neža Vodopivec

Ključne besede:

pandemija COVID-19, dostopnost zdravstvene oskrbe, duševno zdravje, ranljivosti

Kratka vsebina

Pričujoča monografija ima v množici kovidnih in postkovidnih objav nekaj posebnosti. Prva je ta, da je nastala kot rezultat mednarodnega projekta Sonar-Global – globalne mreže družboslovnih ved za nalezljive bolezni in protimikrobno odpornost (2019–2022), v okviru katerega je v petih državah (Francija, Italija, Malta, Nemčija, Slovenija) sočasno potekala obširna kvalitativna raziskava o zdravstvenih, družbenih, ekonomskih in drugih posledicah pandemije covida-19. Drugič, posebna je zaradi svoje metodologije, saj v času pandemije potekala raziskava na terenu, kjer je bilo zbrano obsežno etnografsko gradivo: v prvi polovici leta 2021 so bili v Ljubljani in Pomurju izvedeni polstrukturirani intervjuji z 214 sogovorniki in sogovornicami, med katerimi so številni družbeno marginalizirani posamezniki in posameznice, ki jih kvantitativne raziskave običajno spregledajo. Tretjič, monografija predstavlja zbrane razmisleke predvsem mlajših avtoric in avtorja, ki so na različne načine sodelovali pri projektu Sonar-Global, pri čemer velja poudariti, da so med avtoricami tudi raziskovalke, ki so opravile večino terenskega dela slovenskega dela projekta. Kot bo jasno iz kratkih opisov posameznih poglavij, so se avtorice in avtor v svojih prispevkih osredotočili na nekatere tematike, ki so se izkazale kot ključne pri premišljevanju pandemije covida-19 ter njenih dolgoročnih učinkov na družbeno življenje v Sloveniji in širše.

Poglavja

 • Predgovor
  Tamara Giles-Vernick
 • O nastajanju Kovidne krajine
  Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik
 • Raziskovanje ranljivosti in odpornosti v času pandemije covid-19
  Uršula Lipovec Čebron
 • »Ostanimo doma«
  kaj se je med pandemijo dogajalo med štirimi stenami?
  Anja Brunec
 • Dostopnost zdravstvene oskrbe v času pandemije
  normalizacija izrednih razmer
  Sara Pistotnik
 • Pandemija v totalnih ustanovah
  zamujena priložnost za dezinstitucionalizacijo
  Juš Škraban
 • Vpliv pandemije covida-19 na duševno zdravje mladih odraslih
  Tisa Kučan Lah
 • Cepiti se ali ne cepiti se
  dejavniki oklevanja s cepljenjem proti covidu-19
  Vanja Germ
 • (Ne)dostopnost zdravstvenega zavarovanja in težave s prehajanjem meja v času pandemije covida-19
  Jasmina Kuduzović
 • Solidarnost ter viri podpore in pomoči med pandemijo covida-19
  Neža Vodopivec

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

January 3, 2024