er wolte mir eine lepa punza zeügen, Tametsi, leukhup, leukhüp [&c.]: berilo za študij paleografije slovenske predmoderne

Avtorji

Sašo Jerše
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Lucija Pečnik
Klemen Bergant
Luka Dremelj

Ključne besede:

paleografija, predmoderna, dona, zgodovinski viri

Kratka vsebina

V izboru zgodovinskih virov za to e-berilo smo sledili dvema motivoma. Najprej smo izbrali le zgodovinske vire predmodernega časa iz slovenske zgodovine, tj. s področja, na katerem so tekli predmoderni zgodovinski procesi dolgega, kratkega in hipnega trajanja, ki so prispevali svoj delež k oblikovanju našega današnjega slovenskega časa. Ta in oni čas sta nam pač najbližja in nas v dobrem, slabem in najslabšem najbolj zadevata, tudi pretresata. V izbor smo skušali zajeti vsa področja življenja, oblast, gospodarstvo, Cerkev, viteze, kmete in duhovščino, ženske vloge, pa seveda tudi moške in moške v ženskih vlogah, a ne obratno.
In izbrali smo le vire latinske pisave. Tudi t. i. nemška pisava, deutsche Schrift, ali gotica, kot so jo v svojem preziru poimenovali humanisti, saj so jo imeli za relikt vse preveč grobih germanskih, gotskih časov, je namreč le ena izmed različic latinske pisave. Pisavi so njeno prvo obliko dali Rimljani, kot pove že njeno ime, nato pa je prav v času srednjega veka in nato predmoderne prešla svoje različne stopnje in oblike razvoja. A Evropa vedno piše latinsko.

Poglavja

 • Dilectis filiis capitulo ecclesie Laybacensis salutem
  Luka Dremelj
 • Ain newes lied von den kraynnerischen bauren
  Lucija Pečnik
 • ITINERARIUM[,] Wegrayß Kü. May. potschafft / gen Constantinopel / zu dem Türckischen Kayser Soleyman
  Luka Dremelj
 • Rerum Moscoviticarum Commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain
  Klemen Bergant
 • Ich, des allerdurchleuchtigisten großmachtigisten fursten und herrn
  Luka Dremelj
 • Tametsi dubitandum non est
  Lucija Pečnik
 • Die gnad Gottes durch Christum, sambt meinen freundtlichen grueß
  Klemen Bergant
 • Revers von Hans Joseph Lenckhowitschen umb die haubtmannschaft Veldes
  Lucija Pečnik
 • Ain Christliche Leichpredig
  Luka Dremelj
 • Edlen und gestrengen gnadichlichen und gnadlichen herr Obernehmer
  Klemen Bergant
 • Wir Ferdinand von Gottes gnaden ertzhertzog zu Osterreich
  Klemen Bergant
 • Jest, Juri Fertßai, perseshem
  Lucija Pečnik
 • Extract auß meinen diariis
  Luka Dremelj
 • Endt = Urtl.
  Lucija Pečnik

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

January 8, 2024