Od Donave do Vltave: pregled češke in slovaške književnosti

Avtorji

Špela Sevšek Šramel
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana Šnytová
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

češka književnost, slovaška književnost, starocerkvenoslovansko pismenstvo, srednji vek, humanizem, barok, razsvetljenstvo, 19. stoletje

Kratka vsebina

Visokošolski učbenik Od Donave do Vltave je literarnozgodovinski pregled češke in slovaške književnosti od pismenstva 9. stoletja do prehoda v moderno konec 19. stoletja. Bralcem omogoča vzporedno branje in posledično boljše razumevanje povezav med češko in slovaško književnostjo. S svojo didaktično zasnovo je nepogrešljivo študijsko gradivo, obenem pa prinaša celovit pregled razvoja obeh književnosti v nenehnem dialogu z evropsko, tudi slovensko književno ustvarjalnostjo. Z izbranimi primeri poezije, proze in dramatike avtorici spodbujata branje in analitično spoznavanje vrhuncev češke in slovaške književnosti. Pregled služi kot vodnik po času, prostoru in mišljenju ter nudi priložnost za poglobljeno razumevanje zakladov književne dediščine, ki so se izoblikovali v kulturnem prostoru med Donavo in Vltavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

December 28, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-238-7