Vzdržati različnost: Filozofske razprave o mnogih svetovih

Avtorji

Maja Malec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Marko Uršič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tine Hribar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Janko Lozar Mrevlje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Darko Štrajn; Borut Ošlaj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Andrej Ule, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Olga Markič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Božidar Kante, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Peter Lukan; Lenart Škof; Bojan Žalec; Nina Petek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tomaž Grušovnik

Ključne besede:

mnogosvetje, odnos med mnogim in enim, vzdržati različnost

Kratka vsebina

V tej monografiji sodeluje štirinajst članov in članic filozofskega odseka Slovenske matice. Monografija obsega tri tematske sklope, ki se v marsičem prekrivajo in dopolnjujejo. V prvem sklopu Ontologija in antropologija mnogosvetja so štiri razprave, ki začrtajo okvir obravnavane tematike, namreč pojmovanja »mnogosvetja« v preseku med ontološko in epistemološko perspektivo. V petih razpravah drugega tematskega sklopa Epistemološka analiza možnih, dejanskih in fikcijskih svetov prevladuje analitični filozofski pristop v širšem pomenu. Tretji sklop obravnava različne kulturne vidike in aplikacije pojma možnih svetov pod naslovom Mnogosvetje v religiji, kulturi in življenjskem svetu.

Poglavja

 • Predgovor
  Maja Malec, Marko Uršič
 • Ali obstajajo poleg življenjskega sveta še drugi svetovi?
  Tine Hribar
 • Od enega k ubranosti
  Janko Lozar Mrevlje
 • Med virtualno realnostjo in realno virtualnostjo
  Darko Štrajn
 • K antropologiji mnogosvetja
  Borut Ošlaj
 • O več svetovih in o nobenem
  Andrej Ule
 • Možni svetovi, razvejan čas in izbira
  Olga Markič
 • Možni svetovi, aktualni svet in fikcijski svetovi
  Božidar Kante
 • Mnogi svetovi v sodobni modalni logiki, pri Leibnizu in v sholastiki
  Maja Malec
 • Mnogi svetovi verjetnosti
  Peter Lukan
 • Prihodnost Boga in vez ljubezni: od Ruyerja do Bruna in nazaj
  Lenart Škof
 • Hartmut Rosa in »svetovi« resonance: odtujenost kot temeljni problem sodobnosti
  Bojan Žalec
 • Mnogi svetovi budizma med malim in velikim vozom
  Nina Petek
 • Mnogi svetovi teorij zarot in vzgoja za spoznavni značaj
  Tomaž Grušovnik
 • Kozmološki in človeški mnogi svetovi
  Marko Uršič

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

18 January 2024

Kako citirati

Malec, M., & Uršič, M. (Eds.). (2024). Vzdržati različnost: Filozofske razprave o mnogih svetovih. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972271