Šolska košarka

Avtorji

Frane Erčulj
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport
Matic Sirnik
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport
Stanislav Štuhec (ur.)
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport

Kratka vsebina

Z obveznimi in prostovoljnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru šolske športne vzgoje skušamo vsem otrokom zagotoviti možnost vsakodnevne športne vadbe in s tem prispevati k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. V učnem načrtu za športno vzgojo, ki se izvaja v okviru osnovnošolskega programa je šolska športna vzgoja opredeljena kor »nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki« (Kovač in sod., 2011). Pouk športne vzgoje mora biti usmerjen v zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in čustveno in razumsko dojemanje športa (Kovač in sod., 2011).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 15, 2023

Licenca

Licenca