Metodika poučevanja košarke v obdobju osnovne šole

Avtorji

Frane Erčulj
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport
Matic Sirnik
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport
Stanislav Štuhec (ur.)
Univerza v LJubljani, Fakulteta za šport

Kratka vsebina

Košarka je prav gotovo eden od najbolj priljubljenih športov Sloveniji, s katerim se – organizirano (v okviru košarkarskih šol, šolskih sekcij in klubov) in neorganizirano – ukvarja veliko število mladih fantov in deklet (Erčulj, 2012). S košarko lahko pomembno vplivamo na razvoj celostne osebnosti človeka (razvoj gibalnih, funkcionalnih, psiho-socialnih sposobnosti in lastnosti), hkrati pa ima tudi pomembno vzgojno funkcijo. Zato predstavlja tudi zelo primerno vsebino pouka športne vzgoje in je zajeta v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol ter fakultet. V osnovni in srednji šoli otroci in mladostniki vadijo in igrajo košarko pri rednem pouku športa v šoli, kakor tudi drugih dejavnostih v okviru šole (zdrav življenjski slog, izbirni predmet – izbrani šport).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 15, 2023

Licenca

Licenca