Češka slovnica za bohemiste

Avtorji

Petra Stankovska
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

češki jezik, slovnica

Kratka vsebina

Češka slovnica za bohemiste je namenjena predvsem študentom bohemistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki jim bo v pomoč pri študiju češkega jezika in pripravi na izpite zlasti v prvem in drugem letniku študija. Pomagala pa jim bo tudi pri nadaljnjem študiju, kadar bodo želeli preveriti pravilnost kakšne slovnične oblike ali skladenjske konstrukcije. Po eni strani slovnica študente uvaja v osnove obravnavanih jezikoslovnih ved (zlasti glaso­slovje, besedotvorje, oblikoslovje in skladnja) z razlagami določenih slovničnih pojavov, navajanjem slovenskih in ustreznih čeških terminov ter z jasno označeno morfematično zgradbo besed. Po drugi strani pa vse teoretične razlage spremlja veliko praktičnih pri­merov, ki so vedno prevedeni v slovenščino, kar študentom omogoča lažje usvajanje tako leksikalnih kot tudi slovničnih ustreznic čeških izrazov in slovničnih pojavov. Knjiga je po zaslugi številnih primerov in razpredelnic, ki so razumljivi tudi ljudem brez jezikoslovnega predzna­nja, lahko v pomoč pri učenju tudi tistim, ki jih češki jezik zanima oziroma si želijo svoje znanje češčine poglobiti.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

March 21, 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-279-0

Kako citirati

Stankovska, P. (2024). Češka slovnica za bohemiste. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972790