Brezdomstvo v Sloveniji: stanje in pogledi ljudi

Avtorji

Maša Filipović Hrast; Tatjana Rakar; Simona Smolej Jež; Tamara Narat; Miriam Hurtado Monarres

Kratka vsebina

Monografija predstavlja celovit in poglobljen pogled na brezdomstvo tako iz mednarodne perspektive kot glede na stanje v Sloveniji in opozarja na nujno bolj strateško in celovito obravnavo te problematike. Delo je osnovano na primarnem raziskovalnem delu, vključujoč raznolike raziskovalne pristope, in sicer tako analizo obstoječih administrativnih in drugih baz podatkov kot tudi primarnega kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Monografija tako naslavlja pomanjkanje podatkov ter hkrati strokovne in znanstvene razprave o brezdomstvu v Sloveniji, pri čemer poudarja potrebo po zbiranju podatkov na nacionalni ravni in poglobljenem razumevanju pojava na podlagi kompleksne opredelitve brezdomstva. Izpostavi različne izkušnje brezdomstva in stanovanjske izključenosti kot relevantna tveganja, s katerim se sooča sicer majhen, a ne zanemarljiv delež slovenske populacije. Hkrati monografija opozarja na pomembno vlogo, ki jo pri naslavljanju te problematike mora imeti država, kar sledi prevladujočim stališčem med populacijo.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Forthcoming

March 26, 2024

E-ISSN

2738-3660

Tiskane izdaje ISSN

2738-3652

Licenca

Licenca

Kako citirati

Filipović Hrast, M., Rakar, T., Smolej Jež, S., Narat, T., & Hurtado Monarres, M. (2024). Brezdomstvo v Sloveniji: stanje in pogledi ljudi. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51936/9780612950712