Konte na Jelovici in Pokljuki

Avtorji

Sašo Stefanovski
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Uroš Stepišnik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

kras, glaciokras, konte, morfogeneza, obledeniške konte, podledeniške konte

Kratka vsebina

Julijske Alpe predstavljajo najvišjo in najmasivnejšo gorsko verigo v Sloveniji. V pre­teklosti so bile Alpe podvržene večkratnemu ledeniškemu preoblikovanju, ki je imelo višek pred 21.000 leti. Julijske Alpe so večinoma sestavljene iz apnenca in dolomita. Zaradi vplivov pleistocenske poledenitve na kraški geomorfni sistem govorimo o glaciokrasu. Gre za tip površja, ki ima podedo­vane površinske in podzemne oblike nekdanjega poledenelega krasa. Ena izmed teh podedovanih oblik so konte, večje kotanje, ki se pojavljajo na glaciokraškem obmo­čju ali tik ob njem. Namen raziskave je bila izvedba geomorfološke analize kont na Pokljuki in Jelovici ter njihova morfogenetska interpretacija. Namen smo dosegli s pregledom literature o kontah, opredelitve in analize morfografskih značilnosti kont in njihove morfometrične ter morfostrukturne analize. Na podlagi ugotovitev smo podali morfogenetsko in morfodinamično interpretacijo kont na Je­lovici in Pokljuki. Opravljena raziskava predstavlja prvo sistematično geomorfološko analizo kont na določenem območju v domači in tudi tuji literaturi ter nudi nov vpogled v kvartar­no preoblikovanje površja.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

April 2, 2024

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-297-290-5

Kako citirati

Stefanovski, S., & Stepišnik, U. (2024). Konte na Jelovici in Pokljuki: Vol. GeograFF 30. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972905