Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju

Avtorji

Polona Gantar

Ključne besede:

slovarske in leksikalne podatkovne zbirke, zasnova, zgradba in vsebina Leksikalne baze za slovenščino

Kratka vsebina

V monografiji je opisana zasnova, zgradba in vsebina Leksikalne baze za slovenščino (LBS), tj. slovarske oz. leksikalne podatkovne zbirke, ki temelji na dobrih praksah leksikalnih baz in sorodnih projektov evropskih jezikov, obenem pa upošteva specifično stanje slovenščine tako glede jezikovnih lastnosti kot glede obstoječih slovarskih priročnikov in trenutno razpoložljivih računalniško procesljivih leksikalnih virov. Kot taka je LBS izhodišče za izčrpen na korpusu temelječ leksikalni opis sodobne pisne slovenščine s poudarkom na tipični rabi besed v skladenjskem, pomenskem in besedilnem kontekstu. Besedilo je zasnovano kot vodič po posameznih nivojih v bazi strukturiranih podatkov, hkrati pa prinaša podroben opis leksikografskih postopkov, ki so bili uporabljeni pri njeni izdelavi in ki jih narekujejo aktualni leksikografski trendi. Poseben poudarek je namenjen postopkom, ki odkrivajo nove, glede na slovensko leksikalno ter slovaropisno teorijo in prakso še neuveljavljene pristope.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 5, 2018

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-792-2