Prizadevanja za enakost: Okviri homofobije v Sloveniji

Avtorji

Roman Kuhar
Iztok Šori

Ključne besede:

homofobija, enakost, istospolne družine, otroci iz istospolnih družin

Kratka vsebina

Pričujoči priročnik je nastal v okviru projekta DARE, katerega cilji so vključevali analizo diskurza, usmerjenega proti enakim pravicam LGBT skupnosti v Sloveniji, proučevanje diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti in pripravo ustreznih strategij boja proti homofobiji, v prvi vrsti skozi procese izobraževanja in ozaveščanja.

Poglavja

  • Prizadevanja za enakost
  • Campaigning for Equality

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Roman Kuhar

Roman Kuhar is a professor of sociology at the Department of Sociology (Faculty of Arts, University of Ljubljana), and teaches courses on gender, sexuality, LGBT, popular culture and everyday life. He holds a PhD in sociology and is currently the head of the Department of Sociology (2014 – 2017) and the head of its research unit.

He has been affiliated with the Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies from 2000 to 2015. He worked as a researcher on numerous European research projects on gender equality, discrimination of LGBT, homophobia, citizenship and human rights, including Intimate Citizenship (The Rights to have Rights: Implementing Active Citizenship), Quing (Equality in Gender+ Equality Policies), and Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights.

Iztok Šori

Iztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Zanimajo ga zlasti presečišča spola, migracij in dela, ki jih raziskuje znotraj različnih družbenih polj (seksualno delo, politika, zasebna življenja). Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih, ki so tematizirali enakost spolov, politično reprezentacijo in emancipacijo, prostitucijo, trgovanje z ljudmi, rasizem, populizem, migracije in življenjske stile. Leta 2015 je izdal knjigo Samskost: Med ideologijo družine in ideologijo izbire (Aristej).

 

Prenosi

Izdano

July 15, 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-957-5

Date of first publication (11)

20 September 2017