Acta comparativistica Slovenica

4 Titles
 Acta comparativistica Slovenica

Acta Comparativistica Slovenica je knjižna zbirka Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Doslej so v zbirki izšle knjige Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijoAntika in krščanstvo: spor ali sprava?, Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda, Pod Prešernovo glavo: slovenska literatura in družbene spremembe, V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja in Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi.

E-ISSN 2738-4780
Tiskane izdaje ISSN 2335-3376

Vse knjige

Acta comparativistica Slovenica 6

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Evald Koren; Seta Knop (urednica); Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021
Acta comparativistica Slovenica 5

V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Matic Kocijančič (Urednik zbornika); Janko Kos, Tatiana I. Čepelevskaya, Vid Snoj, István Lukács, Dejan Kos, Anna Bodrova, Andrej Leben, Ivana Latković, Nike K. Pokorn, Erwin Köstler, Irena Avsenik Nabergoj, Krištof Jacek Kozak
July 14, 2021