Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

3 Titles
 Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Zbirko Seminar slovenskega jezika, literature in kulture izdaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

E-ISSN 2386-057X
Tiskane izdaje ISSN 2386-0561

Vse knjige

59

59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi)

Jerca Vogel (Urednik zbornika); Simona Kranjc, Špela Vintar, Miran Hladnik, Alenka Kepic Mohar, Maja Kerneža, Katja Mahnič, Peter Stanković, Urh Ferlež, Maja Kovač, Hana Podjed, Ina Poteko
29 June 2023

58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Alenka Žbogar (Urednik zbornika); Miran Hladnik, Miha Kovač, Boža Krakar Vogel, Luka Kropivnik, Erika Kum, Sonja Pečjak, Urška Perenič, Zvezdan Pirtošek, Jerca Vogel, Igor Žunkovič
29 June 2022

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Alenka Žbogar (Urednik zbornika); Mojca Smolej, Saška Štumberger, Branislava Vičar, Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk, Katja Mihurko Poniž, Irena Novak Popov, Urška Perenič, Milica Antić Gaber, Saša Babič, Tone Smolej, Neža Marija Slosar, Ivana Zajc
21 June 2021