58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Avtorji

Alenka Žbogar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

umetnostna besedila, neumetnostna besedila, digitalno branje, kritično branje, branje kot možganski proces

Kratka vsebina

58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture se posveča branju: zapletenemu (meta)kognitivnemu procesu, ki terja čutno, čustveno, domišljijsko, miselno in vrednotenjsko vpetost. Branje umetnostnih, pa tudi neumetnostnih, starejših in sodobnih, tiskanih in elektronskih besedil osvetljujemo kot slušno, spoznavno, pomenotvorno, kritično, (po)ustvarjalno, informativno, eskapistično in razvedrilno dejavnost.

Poglavja

 • Branje kot potovanje
  Alenka Žbogar
 • Razvijanje strategij kritičnega branja pri pouku prvega jezika
  Jerca Vogel
 • Wikivirovo berilo
  Miran Hladnik
 • Vrste kurikularnega branja in odzivi kurikularnih bralcev
  Boža Krakar Vogel
 • Brati skozi arhiv: primer priložnostnega pesništva Luize Pesjakove
  Urška Perenič
 • Branje literarne fikcije
  Igor Žunkovič
 • Slovenska bralna krajina
  Miha Kovač
 • Psihološka perspektiva učinkov digitalizacije na procese branja in učenja pri ljudeh
  Sonja Pečjak
 • Črke v možganih
  Zvezdan Pirtošek
 • Lahko branje v slovenskem prostoru – od spodbujanja bralne pismenosti do inkluzije
  Luka Kropivnik
 • Bralne navade slovenskih srednješolcev iz jugovzhodne regije s poudarkom na času po pandemiji Covid-19
  Erika Kum

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

29 June 2022

E-ISSN

2386-057X

Tiskane izdaje ISSN

2386-0561

Kako citirati

Žbogar, A. (Ed.). (2022). 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/SSJLK.58.2386-058X