Konfucijanski preporod v tajvanski filozofiji: Xu Fuguan in njegova teorija kitajske estetike

Avtorji

Téa Sernelj
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

moderno konfucijanstvo, Tajvan, reinterpretacija izvornega konfucijanstva, estetska teorija, kitajska estetika

Kratka vsebina

Monografija predstavi estetsko teorijo Xu Fuguana (1904–1982), enega osrednjih predstavnikov druge generacije tajvanske idejne struje modernega konfucijanstva. Osrednji predmet pričujočega dela so njegovi temeljni doprinosi k filozofiji te struje, predvsem na področjih reinterpretacije in ponovnega ovrednotenja temeljnih aksioloških konceptov izvornega konfucijanstva, daoistične estetike in modernizacije kitajske estetike. Xujeva teorija kitajske idejne tradicije je opredeljena s paradigmo tradicionalne povezave med etiko in estetiko, v kateri se jasno kaže vzajemno komplementarno delovanje konfucijanstva in daoizma. Xu v svojem delu prikaže, da so konfucijanska dela h koherentnosti tradicionalne kitajske estetike prispevala predvsem aksiološke elemente, daoistična pa elemente estetike kot holističnega načina bivanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 12, 2020