Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

Avtorji

Žan Lep (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kaja Hacin Beyazoglu (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

COVID-19, psihološko zdravje, psihološke posledice, epidemija, izolacija, karantena

Kratka vsebina

V znanstveni monografiji Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize so predstavljeni izsledki domačih in mednarodnih raziskav slovenskih avtorjev, ki so se nanašale na različne vidike spoprijemanja z epidemijo in njenimi (psihološkimi) posledicami. Monografija je razdeljena v šest delov, ki vsebinsko obravnavajo raznolika širša področja psihološke znanosti, in je namenjena širokemu krogu bralcev. Ugotovitve so predstavljene razumljivo, z mislijo na njihovo uporabno vrednost; v začetku vsakega od poglavij avtorji tudi predstavijo ključne ugotovitve svojih raziskav in podajo predloge za v prihodnje.

Poglavja

 • Sto ur po prvem primeru okužbe s COVID-19 v Sloveniji
  Zaupanje in zaznana verodostojnost virov informacij ter čustveni odzivi
  Kaja Hacin Beyazoglu, Katarina Babnik, Žan Lep
 • Od začetka do konca uradne epidemije COVID-19 v Sloveniji
  Stresorji, stres in blagostanje
  Tina Kavčič, Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan
 • HomoPostpandemicus
  Vedenjski in čustveni odzivi na pandemijo COVID-19 po koncu prvega vala v Srbiji
  Žan Lep, Kaja Damnjanović, Sandra Ilić, Predrag Teovanović, Kaja Hacin Beyazoglu
 • Težave in izzivi družin z otroki v zgodnjem in srednjem otroštvu med karanteno zaradi epidemije COVID-19
  Kaja Hacin Beyazoglu, Teresa Bertogna, Lea Hostnik, Tia Jakopič, Katja Škoda, Marja Zakelšek, Urška Fekonja
 • Zdaj pa še korona
  Skrbi mladih na prehodu v odraslost v času tveganj, povezanih z epidemijo COVID-19
  Žan Lep, Maja Zupančič
 • Primerjava osamljenosti in subjektivnega blagostanja v normalnih in izrednih razmerah
  Vanja Gomboc, Nina Krohne, Meta Lavrič, Tina Podlogar, Vita Poštuvan, Nuša Zadravec Šedivy, Diego De Leo
 • Kdo je bil najbolj v stresu prvi teden epidemije COVID-19
  Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan, Tina Kavčič
 • Samoocena anksioznosti med epidemijo COVID-19 v Sloveniji
  Vojko Kavčič, Anja Podlesek
 • Kaj nam je povzročalo stres in slabšalo blagostanje med epidemijo COVID-19
  Gaja Zager Kocjan, Tina Kavčič, Andreja Avsec
 • Dejavniki čustvovanja in spoprijemanje s stresom med pandemijo COVID-19
  Sandra Modic, Darja Kobal Grum
 • Stres in samozaznane kognitivne spremembe med epidemijo COVID-19
  Anja Podlesek, Vojko Kavčič
 • Razvijanje čuječnosti med pandemijo COVID-19
  Janja Tekavc
 • Kakovost komuniciranja v slovenskih delovnih organizacijah v času epidemije COVID-19
  Eva Boštjančič, Alja Vižintin, Edita Krajnović
 • Učenje in poučevanje na daljavo med zaprtjem šol zaradi epidemije COVID-19
  Perspektiva pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah v prvem mesecu pouka na daljavo
  Živa Krajnc, Adelisa Huskić, Zala Kokol, Katja Košir
 • Učenci zadnje triade OŠ in dijaki o učenju na daljavo med epidemijo COVID-19
  Luka Uršič, Melita Puklek Levpušček
 • Pogledi in izkušnje študentov pedagoških smeri o študiju na daljavo v času epidemije COVID-19
  Neža Podlogar, Urška Žerak, Amela Lišić, Lana Lavrih, Nina Fricelj, Mojca Juriševič
 • Psihologija in COVID-19
  Namesto zaključka pogled naprej
  Žan Lep

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

November 24, 2020