Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Avtorji

Ljubica Marjanovič Umek
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Urška Fekonja
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kaja Hacin Beyazoglu
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Lestvice zgodnje pismenosti, socialni konteksti, razvoj jezika, izvršilne funkcije, mišljenje

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega osem poglavij, v katerih avtorice opredelijo zgodnjo pismenost, opišejo njen razvoj ter različne dejavnike in načine spodbujanja zgodnje pismenosti otrok. V drugem delu, ki vključuje tri poglavja, pa predstavijo razvoj in uporabo pripomočka za ocenjevanje zgodnje pismenosti otrok v vrtcu, ki so ga razvile za uporabo v slovenskem prostoru.

V prilogah sta priloženi obe obliki Lestvic zgodnje pismenosti, in sicer za otroke, stare od tri do štiri ter od pet do šest let, ki jih strokovne delavke lahko uporabijo v procesu ocenjevanja, spremljanja in spodbujanja zgodnje pismenosti otrok v vrtcu, ter razlaga postavk za obe obliki lestvic.

Poglavja

  • Lestvice zgodnje pismenosti in Razlaga postavk – oblika za otroke, stare od 3 do 4 leta
  • Lestvice zgodnje pismenosti in Razlaga postavk – oblika za otroke, stare od 5 do 6 let

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

December 4, 2020