Egiptovsko puščavništvo

Avtorji

Jan Ciglenečki (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Franci Zore (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nena Bobovnik (ed)

Ključne besede:

meništvo, Egipt, anahoreti, puščavski očetje, cenobitsko meništvo, Pahomij

Kratka vsebina

V tej knjigi, ki je nastala v sodelovanju z Inštitutom za študije meništva in kontemplativne znanosti, so zbrani pisni prispevki predavateljev iz cikla predavanj na temo egiptovskega puščavništva in meništva, ki ga je organiziral Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru predmeta »Srednjeveška in renesančna filozofija«. Tematika prispevkov je raznovrstna in prinaša vpogled v različne vidike duhovnosti, filozofije in književnosti egiptovskega puščavništva in meništva ter njunega vpliva na poznejša obdobja v zgodovini filozofije in krščanstva.

Kot poseben dodatek je v knjigo vključen še prevod znamenitega Pahomijevega pravila (Regula Pachomii), ki je posredno, zlasti prek Benediktovega pravila, imelo velik vpliv na nadaljnji razvoj srednjeveškega meništva.

Poglavja

 • Puščavnik
  Edvard Kocbek
 • Filozofija puščave
  Uvodnik
  Jan Ciglenečki, Franci Zore, Nena Bobovnik
 • Meništvo v Egiptu
  Mark Sheridan
 • Puščavnik, njegov škof in njuni demoni
  O Atanazijevem življenjepisu Antona Velikega
  David Movrin
 • Iz samote v skupnost
  O življenjepisu svetega Pahomija
  David Movrin
 • Evagrij Pontski in njegova »safirna« mistika
  Alen Širca
 • Kontemplativna molitev v puščavskem izročilu in hezihastični duhovnosti
  Borut Škodlar, Jan Ciglenečki
 • Romarska pričevanja o puščavskih očetih
  Nena Bobovnik, Jan Dominik Bogataj, Jan Ciglenečki
 • Obrazi puščave
  Slikovno gradivo
  Jan Ciglenečki
 • Latinski cerkveni očetje in aristokratske ženske v puščavah Egipta
  Gina Derhard, Jan Ciglenečki
 • Filokalija in egiptovska meniška tradicija
  Gorazd Kocijančič
 • Janez Kasijan in prenos egiptovske meniške izkušnje na Zahod
  Jan Dominik Bogataj
 • Sopotja zgodnjega puščavništva v Egiptu in Indiji
  Nina Petek
 • Pahomijevo pravilo
  Sveti Pahomij, Jan Dominik Bogataj (prevajalec), Nena Bobovnik (prevajalka)

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

April 29, 2021