Primo Levi v ogledalu

Avtorji

Irena Prosenc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

spomin, avtobiografska pripoved, mitološki viri, fantastične prvine, znanstvena fantastika, avtor kot bralec, recepcija Prima Levija v Sloveniji

Kratka vsebina

V monografiji so zbrane študije, posvečene nekaterim ključnim vidikom raznovr­stnega literarnega ustvarjanja Prima Levija. Pomembnost njegovega dela v med­narodnem okolju in zanimanje, ki ga vzbuja pri bralcih in strokovnjakih za itali­jansko književnost, sta botrovala avtoričini odločitvi, da napiše prvi del knjige v italijanščini. Slovenski prevodi študij v drugem delu pa naj bi zapolnili vsaj nekaj vrzeli v poznavanju Levijevih del v Sloveniji, saj nismo imeli doslej skoraj nobene študije o avtorju v slovenščini.

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

31 March 2022

Kako citirati