Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine

Avtorji

Darja Fišer (ed)

Ključne besede:

korpus Janes, nestandardna slovenščina, spletna slovenščina, ključniki v slovenskih tvitih, računalniško posredovana slovenščina, blogi

Kratka vsebina

Monografija predstavlja rezultate projekta JANES, ki imajo dve pomembni razsežnosti. Prvič, zgrajeni, bogato označeni in prosto dostopni korpusi ter obširne in metodološko dovršene jezikoslovne študije širokega nabora ravni jezikoslovnega opisa, ki so jih opravili člani projektne skupine, bodo nedvomno omogočili in spodbudili nadaljnje korpusne, variantnostne, sociolingvistične raziskave spletne slovenščine. In drugič, razviti viri in orodja ter predstavljene raziskave odpirajo ključne perspektive za jezikovnotehnološke aplikacije za slovenščino, ki bodo zagotovili polnofunkcionalno informacijskotehnološko podprtost slovenščine. Monografija bo služila kot referenčno delo za številne raziskovalce in strokovnjake, ki se ukvarjajo z (računalniško)jezikoslovnimi vidiki računalniško posredovane slovenščine in širšo tematiko nekanoničnih zvrsti jezika. Relevantnost pričujoče monografije pa močno presega slovenski okvir, saj lucidno naslavlja in nazorno rešuje izzive in ovire, povezane z avtomatskim procesiranjem in kvantitativno analizo nestandardnega jezika, s katerimi se soočajo tudi raziskovalci in uporabniki nestandardne računalniško posredovane komunikacije v drugih jezikih.

*****

Uporabniške spletne vsebine predstavljajo kanal komunikacije, ki je v ne več kot dobrem desetletju postal del vsakdana velike večine jezikovnih uporabnikov. Monografija Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine predstavlja obširno in poglobljeno ukvarjanje s temi vsebinami z različnih jezikoslovnih vidikov: jezikovnotehnološkega, slovničnega, besednega, pravopisnega, slogovnega, pragmatičnega in še kakšnega. Ob tem je osrednji poudarek na jezikovnotehnološkem delu, predstavljenem v prvih poglavjih monografije. Zbrani korpusi, ročno označeni podkorpusi ter razvita jezikovnotehnološka orodja, vse z odprto dostopnostjo za vse uporabnike, pomenijo zgleden primer pristopa k raziskovalni snovi, kakršnemu zlepa ne najdemo primere. Predstavljene raziskave z ostalih jezikoslovnih vidikov, od slovničnega do pragmatičnega, prinesejo potrebno heterogenost pristopov k raziskovalni snovi, seveda pa niso in nikakor ne morejo biti izčrpne. Njihova osrednja vrednost je v tem, da osvetlijo posamezne odtenke v paleti neštetih raziskovalnih problemov, ki jih ta raziskovalna snov ponuja, in tako pred bralcem razprostrejo obširno raziskovalno polje. Pozornemu bralcu navdiha za nadaljnje raziskave tako zagotovo ne bo zmanjkalo. Monografija s svojo tematiko in načinom obravnave nagovarja celotno jezikoslovno in jezikovnotehnološko raziskovalno srenjo ter akademske uporabnike: dodiplomske in podiplomske študente jezikoslovnih smeri, jezikovnotehnoloških področij, različnih medijskih smeri, komunikoloških ved itd. Zanimiva je lahko tudi za posamezne strokovne uporabnike: lektorje, prevajalce, delavce v medijih ipd.

(iz recenzije doc. dr. Darinke Verdonik, Univerza v Mariboru)

*

Monografija predstavlja rezultate projekta JANES, ki imajo dve pomembni razsežnosti. Prvič, zgrajeni, bogato označeni in prosto dostopni korpusi ter obširne in metodološko dovršene jezikoslovne študije širokega nabora ravni jezikoslovnega opisa, ki so jih opravili člani projektne skupine, bodo nedvomno omogočili in spodbudili nadaljnje korpusne, variantnostne, sociolingvistične raziskave spletne slovenščine. In drugič, razviti viri in orodja ter predstavljene raziskave odpirajo ključne perspektive za jezikovnotehnološke aplikacije za slovenščino, ki bodo zagotovili polnofunkcionalno informacijskotehnološko podprtost slovenščine. Monografija bo služila kot referenčno delo za številne raziskovalce in strokovnjake, ki se ukvarjajo z (računalniško)jezikoslovnimi vidiki računalniško posredovane slovenščine in širšo tematiko nekanoničnih zvrsti jezika. Relevantnost pričujoče monografije pa močno presega slovenski okvir, saj lucidno naslavlja in nazorno rešuje izzive in ovire, povezane z avtomatskim procesiranjem in kvantitativno analizo nestandardnega jezika, s katerimi se soočajo tudi raziskovalci in uporabniki nestandardne računalniško posredovane komunikacije v drugih jezikih.

(iz recenzije izr. prof. dr. Reinhild Vandekerckhove, Univerza v Antwerpnu)

Poglavja

 • Kazalo vsebine
 • Uvod
  Darja Fišer
 • Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes
  Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Nikola Ljubešić
 • Ročno označeni korpusi Janes za učenje jezikovnotehnoloških orodij in jezikoslovne raziskave
  Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt
 • Orodja za procesiranje nestandardne slovenščine
  Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Nikola Ljubešić
 • Delotoki za nadaljnje analize nestandardne slovenščine
  Matej Martinc, Senja Pollak, Ana Zwitter Vitez
 • Zapisovalne prakse v spletni slovenščini
  Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Maja Miličević Petrović
 • (Ne)normativnost računalniško posredovane komunikacije v slovenščini: merilo vejice
  Darja Fišer, Damjan Popič
 • Regionalne jezikovne različice v slovenski računalniško posredovani komunikaciji: korpusni pristop z ročno označenim korpusom Janes-Geo
  Jaka Čibej
 • Tviti kot leksikografski vir za analizo pomenskih premikov v slovenščini
  Darja Fišer, Nikola Ljubešić
 • Korpusni pristop k skladnji računalniško posredovane slovenščine
  Špela Arhar Holdt
 • Govorne prvine v nestandardni spletni slovenščini
  Darja Fišer, Ana Zwitter Vitez
 • Raba ključnikov v slovenskih tvitih
  Mija Michelizza
 • Kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabnikov Twitterja
  Darja Fišer, Špela Reher
 • Spremembe pri pisemskem naslavljanju in poslavljanju v elektronski dobi
  Helena Dobrovoljc
 • Napovedovanje spola slovenskih blogerk in blogerjev
  Senja Pollak, Iza Škrjanec, Nada Lavrač
 • O avtorjih
 • Abstracts
 • Imensko kazalo

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

20 August 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0070-1

Date of first publication in original language (20)

23 April 2018

Kako citirati

Fišer, D. (Ed.). (2018). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610600701