Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu

Avtorji

Nike K. Pokorn (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Uršula Lipovec Čebron (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

zdravstveni delavci, tujejezični pacienti, jezikovne ovire, večjezično zdravstvo

Kratka vsebina

Učinkovita komunikacija med bolnikom in zdravnikom je osnova za uspešno zdravljenje in preprečevanje bolezni, vendar pa je ta pogosto otežkočena. Eden izmed najpogostejših razlogov za nezmožnost vzpostavitve komunikacije in nastanek komunikacijskih šumov med uporabniki in ponudniki zdravstvenih storitev je nepoznavanje oziroma slabo znanje jezika, ki ga uporablja zdravstveno osebje ali uporabniki zdravstvenih storitev. V slovenskem zdravstvenem sistemu se zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci vedno pogosteje srečujejo z uporabniki zdravstvenih storitev, ki ne znajo slovensko in govorijo jezike, ki jih zdravstveni delavci ne razumejo. Ti s seboj prinašajo tudi značilnosti svojega družbeno-kulturnega okolja, vključno s predstavami in praksami o zdravju, bolezni in zdravljenju. Zdravstveni delavci pa kljub temu, da so v pogostih stikih s tujejezičnimi uporabniki zdravstvenih storitev, nimajo ne ustrezne podpore ne znanja, da bi se uspešno spopadli s temi novimi izzivi na svojem delovnem mestu. S tem v mislih smo se v okviru interdisciplinarne skupine, sestavljene iz prevodoslovk, medicinskih antropologinj, zdravnic, medicinskih sester in sociologinje, odzvali na razpis in izoblikovali predlog projekta »Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«, ki ga je financiralo Ministrstvo za notranje zadeve s podporo Evropske unije iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Poglavja

 • Uvod
  Nike K. Pokorn, Uršula Lipovec Čebron
 • Kdo dela z uporabniki zdravstvenega sistema, ki ne govorijo slovensko?
  Tamara Mikolič Južnič
 • Reševanje jezikovnih ovir v slovenskem zdravstvu: analiza stanja
  Nike K. Pokorn
 • Jezikovne kompetence zdravstvenih delavcev
  Marija Milavec Kapun, Nike K. Pokorn
 • Pravni statusi nedržavljanov in z njimi povezane ovire pri dostopu do zdravstvene obravnave
  Sara Pistotnik
 • Medkulturni (in drugi) nesporazumi v zdravstvu
  Uršula Lipovec Čebron
 • Izbor jezikov za Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu
  Nike K. Pokorn
 • Pot do Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu
  Tamara Mikolič Južnič, Uršula Lipovec Čebron
 • Usposabljanje zdravstvenih delavcev kot korak k bolj kakovostni zdravstveni obravnavi oseb iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij
  Uršula Lipovec Čebron, Simona Jazbinšek, Danica Rotar-Pavlič, Vesna Homar
 • Študija uporabnosti Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu
  Nike K. Pokorn, Nataša Hirci, Erika Zelko, Marija Milavec Kapun, Tanja Korošec, Simona Jazbinšek, Tamara Mikolič Južnič
 • Predlog napotkov za delo s tolmačem
  Nike K. Pokorn
 • Evalvacija uporabe Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu
 • Vseslovenska anketa, namenjena zdravstvenim delavcem v slovenskih zdravstvenih ustanovah, o stikih s tujejezičnimi uporabniki zdravstvenih storitev
 • Povzetek

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

February 14, 2019

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-14-02