Identitete na presečišču kriz

Avtorji

Roman Kuhar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

avtonomija, identitete, migracije, intimnost, religija, kultura, razmerje med nacionalno državo in procesi (de)globalizacije, kolektivne identitete

Kratka vsebina

Monografija Identitete na presečišču kriz je rezultat dela programske skupine Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije. Članice in člani skupine se raziskovalno ukvarjamo z različnimi temami, ki pa jih v najbolj osnovnem skupnem imenovalcu povezuje vprašanje (ne)stabilnosti identitet in avtonomije v nacionalnodržavnem kontekstu ter njuno soočenje s procesi v globalnem okolju. Raziskovalno delo zajema pet tematskih sklopov, pri čemer je v ospredju zanimanje za intersekcijsko učinkovanje teh področij: avtonomija in identitete, migracije, intimnost, religija in kultura. Omenjena področja so tudi tematski okviri, ki jih najdete v pričujoči monografiji, čeprav smo jo vsebinsko razdelili v štiri sklope: uvodno besedilo umešča razpravo o identitetah v sodobnem svetu v razmerje med nacionalno državo in procesi (de)globalizacije. Naslednji sklop se ukvarja z večinskimi, kolektivnimi identitetami – nacionalno in evropsko –, tretji sklop pa z manjšinskimi identitetami; najprej v političnem, pravnem in sociološkem kontekstu človekovih pravic in politik enakosti, v zadnjem sklopu pa še specifično v kontekstu kulture in kulturnih reprezentacij.

Poglavja

 • Uvod: Identitete na presečišču kriz
 • Globalna kompleksnost in njeni lokalni odmevi
  Damjan Mandelc
 • (Post)krizni vzpon nacionalizmov v Evropski uniji in evropska identiteta: pogled razmerja skozi historično prizmo
  Marinko Banjac
 • Rekonstrukcija nacionalne identitete v času deglobalizacije
  Ana Ješe Perković
 • Nove artikulacije izključevanja Drugih: od izbrisanih do tujcev
  Tjaša Učakar
 • Identitetna gibanja in politike spola in seksualnosti v Sloveniji
  Milica Antić Gaber, Roman Kuhar
 • Vpliv sekularizacije in razumevanje pluralizma med muslimanskimi skupnostmi v Sloveniji
  Anja Zalta
 • Spremembe interpretativnega okvira informacijskih medijev v Sloveniji od leta 1990 do danes in spremembe v njihovih reprezentacijah izbranih družbenih manjšin
  Jože Vogrinc
 • Čefurji raus! Večkulturna zamišljanja slovenske identitete v knjigi in filmu
  Ana Vogrinčič Čepič, Polona Petek
 • Povzetek
 • Summary

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

March 21, 2019

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-03-21