Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Avtorji

Božo Repe (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

okupacijske meje, Slovenija, 1941–1945

Kratka vsebina

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel 1. maja 2017 in se bo zaključil 30. aprila 2020. Namenjen je proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva. Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Tokrat sta bila pomembna elementa analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu.

Poglavja

 • Okupacijske meje 1941–1945 skozi diplomatske arhive, življenje ljudi in ostanke na terenu
  Božo Repe, Kornelija Ajlec
 • Idrija in Žiri kot obmejna kraja 1941–1945
  Matevž Šlabnik, Maja Vehar
 • Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945
  Bojan Balkovec, Božidar Flajšman
 • Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945
  Božidar Flajšman, Bojan Balkovec
 • Obsotelje – jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945)
  Peter Mikša, Matija Zorn
 • Vzpostavitev madžarske okupacijske oblasti v Prekmurju
  Darja Kerec, Attila Kovács
 • Projekt italijanske vojske – zapora meje z Neodvisno državo Hrvaško
  Blaž Štangelj
 • »Mi tujega nočemo, toda svojega ne damo.«
  Slovensko odporniško gibanje in vprašanje meja v času okupacije 1941–1945
  Bojan Godeša
 • Meje in njihove omejitve
  Aleš Gabrič
 • Državne meje na ozemlju Slovenije med drugo svetovno vojno na podlagi kartografskega gradiva okupacijskih sil
  Matija Zorn, Rok Ciglič, Primož Gašperič

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

April 14, 2020

Zbirka