Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919–1945

Avtorji

Alojz Cindrič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Filozofija, Univerza v Ljubljani, France Veber, doktorandi, 100. obletnica Filozofske fakultete

Kratka vsebina

Knjiga dr. Alojza Cindriča, Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945 je izšla v novoustanovljeni knjižni zbirki Historia Facultatis, s katero je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pričela z obeležitvijo 100. obletnice svojega obstoja. Avtor pričujoče knjige je na osnovi bogatega arhivskega gradiva, ki ga hranita Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani ter arhiv Filozofske fakultete v Ljubljani, predstavil študijsko pot triindvajsetih doktorandov, ki so opravili doktorski izpit na Oddelku za filozofijo pri dr. Francetu Vebru. Delo osvetljuje pomemben in doslej skoraj povsem spregledan del slovenske intelektualne zgodovine, predvsem pa na novo osvetli intenzivno filozofsko dogajanje v Ljubljani med obema vojnama. 

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

26 April 2020

Kako citirati

Cindrič, A. . (2020). Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919–1945. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610603221