Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo

Avtorji

Špela Vintar (ed)

Ključne besede:

slovenski prevodoslovni korpus SPOOK

Kratka vsebina

V pričujočem zborniku je združenih devet razprav, ki so povezane z nastankom in uporabo slovenskega prevodoslovnega korpusa SPOOK (Slovenski PrevOdOslovni Korpus). Korpus zajema 95 leposlovnih del (23 izvirnih slovenskih romanov, ostalo pa tujejezična besedila in njihovi prevodi) in je nastajal v okviru projekta Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave, ki je od maja 2009 do aprila 2012 pod vodstvom Špele Vintar potekal na ljubljanski Filozofski fakulteti v partnerstvu z Institutom Jožefa Stefana.

Poglavja

 • Kazalo vsebine
 • Uvodnik
  O rojstvu korpusa SPOOK in njegovih prvih sadovih
  Špela Vintar
 • Seznam del v korpusu SPOOK
 • Vzporedni korpus SPOOK
  Označevanje, zapis in iskanje terminoloških virov
  Tomaž Erjavec
 • Pogostost vzročnopojasnjevalnega namreč v izvirniku in prevodu
  Korpusni pristop
  Nataša Hirci
 • Samostalnik človek med generično in specifično rabo v korpusu prevedenih in izvirnih besedil v slovenščini
  Agnes Pisanski Peterlin
 • Neosebne glagolske oblike v prevodni in izvirni slovenščini
  Primer deležja
  Tamara Mikolič Južnič
 • Pridevniški polstavki v francoščini in prevedeni slovenščini
  Adriana Mezeg
 • Primerjava slovenskih prevodnih variant povezovalca mais v francosko-slovenskem vzporednem korpusu
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Pogled na pojme med jeziki in jezikovnimi viri
  Darja Fišer, Kristina Bizjak
 • Ptičji pogled na leksikalno ustvarjalnost v slovenskih prevodih
  Špela Vintar
 • Pragmatični pomen in semantična prozodija v medjezični perspektivi
  Primer slovenščine in angleščine
  Mojca Šorli
 • Imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 25, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-565-2