Gledališče upora

Avtorji

Aldo Milohnić
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Ključne besede:

gledališče upora, Slovenija, uprizoritvene prakse, artivistično gledališče

Kratka vsebina

Monografija obravnava performativne prakse upora, ki so se nanizale v dvaj­setem in na začetku tega stoletja v gledališču na Slovenskem. Avtor izhaja iz analize raznolikih praks in teorij scenskih umetnosti, ki jih ves čas povezuje s sociološkimi, zgodovinskimi in filozof­skimi pogledi ter jih tako umešča v širši politični kontekst. Za vse obravna­vane primere je značilno, da so nastali v specifičnih družbenih okoliščinah in čeprav gre marsikdaj za na prvi pogled majhna dejanja, gledano z zgodovinske distance pokažejo svojo edinstveno in nemalokrat tudi prelomno vlogo. Avtor raznovrstno dokumentarno gradivo in že obstoječe raziskave nadgradi z najnovejšimi spoznanji in lastno kritiško refleksijo, nekateri pojavi pa so sploh prvič celovito in sistematič­no obravnavani.

Knjigo je založila Znanstvena založba Filozofske fakultete UL in izdala Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

March 5, 2021