Translation and Multilingualism: A Dynamic Interaction

Avtorji

Martina Ožbot
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

kulturno načrtovanje, manj razširjeni jeziki, dvojezična okolja, medjezikovni prenos, potujevanje, podomačevanje, prevajanje na Slovenskem

Kratka vsebina

Monografija se ukvarja z vprašanji prevajanja in večjezičnosti, predvsem z opisnega, a hkrati tudi s teoretskega stališča. Izraz »večjezičnost« je razumljen tako, da se nanaša na situacije, kjer sobivata dva ali več jezikov, ki na različne načine stopajo v medsebojna razmerja. Delo obsega šest poglavij, ki zadevajo prevode in njihovo razmerje do dvojezičnosti kot družbenega pojava.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

April 16, 2021