Subjektova nova oblačila: idejne osnove modernizacije v delih druge generacije modernega konfucijanstva

Avtorji

Jana S. Rošker
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

filozofska struja modernega konfucijanstva, sinteze zahodne in tradicionalne vzhodnoazijske miselnosti, koncept subjekta, koncept razuma

Kratka vsebina

Filozofska struja modernega konfucijanstva (xin ru xue) se je v teku 20. stoletja v glavnem razvila na Tajvanu in v Hong Kongu in postaja vse bolj razširjena tudi v večini drugih vzhodnoazijskih držav, ki so tradicionalno sodile h konfucijanskim kulturam, kot so na primer Japonska in Južna Koreja. Moderno konfucijanstvo predstavlja najvplivnejši in najpomembnejši diskurz v sodobni vzhodnoazijski teoriji in v zadnjih dveh desetletjih tudi osrednji del novih prevladujočih ideologij v L. R. Kitajski.
Ta struja je opredeljena z iskanjem sintez zahodne in tradicionalne vzhodnoazijske miselnosti in se osredotoča na nadgrajevanje sistemov idej in vrednot, primernih za reševanje družbenih in političnih problemov sodobnega globalnega sveta. Pričujoča knjiga zato ni osredotočena zgolj na filozofska izhodišča, ideje in metode modernega konfucijanstva, temveč osvetljuje tudi politična, družbena in ideološka ozadja t. i. konfucijanske prenove na eni, ter njene inherentne povezave z ideološkimi osnovami kitajske modernizacije na drugi strani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 18, 2021