"Ostpolitik" Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969)

Avtorji

Dušan Nečak
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

Vzhodna politika, Zvezna republika Nemčija, Nemška demokratična republika, Willy Brandt, Jugoslavija

Kratka vsebina

Delo je razdeljeno v dva vsebinska sklopa. V prvem delu predstavlja slovenskemu bralcu malo znano, v nemško govorečem prostoru, zlasti v Nemčiji, pa dovolj poznano »Vzhodno politiko/Ostpolitik«. Gre za politiko Zvezne republike Nemčije do Nemške demokratične republike in do vseh drugih komunističnih držav vzhodnega bloka. Drugi del knjige je posvečen odnosom ZRN-Jugoslavija v času, ko je bil Willy Brandt v zvezni politiki. Natančno je opisan potek približevanja med obema državama, saj med njima zaradi uresničenja določil Hallsteinove doktrine kar deset let ni bilo diplomatskih odnosov. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 22, 2021