Pomen v glasbi in glasba v pomenu

Avtorji

Matjaž Barbo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

razumevanje glasbe, interpretacija, vzvodi spoznavanja glasbe, uporabna muzikologija

Kratka vsebina

V ospredju razpravljanja o glasbi se kot stalnica ponavljajo vprašanja, povezana s spoznavanjem razmerja glasbe do njene lastne vsebine ter z določanjem širšega referenčnega okvira, ki glasbo opredeljuje, ji daje smisel in pomen. Namen pričujočega teksta je, da uvede v probleme razumevanja in interpretiranja glasbe, da sproža osnovna vprašanja o identiteti glasbe kot procesa in dela ter tako fenomenološko razišče ontološke temelje glasbe, zaznava njene spoznavne gradnike in razkriva vrednotenjske mejnike v glasbi. Za cilj si tako izbira »razumevanje glasbenega razumevanja« ter »interpretiranje glasbenega interpretiranja«, da bi se prek tega mogli približati osnovnim vzvodom spoznavanja glasbe in njenega učinkovanja ter izoblikovati mrežo osnovnih vrednotenjskih modelov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 19, 2021