Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki

Avtorji

Mateja Pezdirc Bartol
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

slovenska dramatika, sodobnost, začetki moderne dramatike, Ivan Cankar, teatrološki vidiki, literarnozgodovinski in literarnoteoretični pristop

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki prinaša enajst razprav, ki jih v celoto povezujeta skupni predmet raziskovanja, to je slovenska dramatika od sodobnosti k začetkom moderne slovenske dramatike, ter metodološki okvir, literarnozgodovinski in literarnoteoretični pristop se ves čas povezujeta s teatrološkimi, kulturološkimi, sociološkimi, zgodovinskimi, antropološkimi in drugimi vidiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

September 22, 2021

Kategorije