Izzivi kontrastivnega jezikoslovja

Avtorji

Vesna Požgaj Hadži (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

kontrastivno jezikoslovje, sociolingvistika, korpusi, slovenščina, hrvaščina

Kratka vsebina

Monografija Izazovi kontrastivne lingvistike obravnava jezikovne stike med hrvaščino in slovenščino, tako z vidika kontrastivnega jezikoslovja, sociolingvistike in korpusnega jezikoslovja kot tudi z vidika učenja/poučevanja teh dveh jezikov od osnovnošolske do univerzitetne ravni.

Poglavja

 • Predgovor
  Vesna Požgaj Hadži
 • Hrvatski i slovenski: prikaz proučavanja međusobnih odnosa
  Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
 • Vatroslav Kalenić između hrvatske i slovenske kulture
  Vesna Požgaj Hadži, Marija Smolić
 • Kontrastivne študije Vatroslava Kalenića
  Marija Smolić, Vesna Požgaj Hadži
 • Automatizirani red riječi
  Vesna Požgaj Hadži
 • Slovensko-hrvatski paralelni korpus
  Vesna Požgaj Hadži, Marko Tadić
 • Bližnja srečanja tretje vrste: študenti in akademski diskurz
  Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj Hadži
 • Kam je izginila srbohrvaščina? Status jezika nekoč in danes
  Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
 • O simultanom slovensko-hrvatskom bilingvizmu
  Vesna Požgaj Hadži, Simona Kranjc
 • Slušateljeva redakcija govornika
  Damir Horga, Vesna Požgaj Hadži
 • Govorna fluentnost u stranom jeziku
  Damir Horga, Vesna Požgaj Hadži
 • Vremenski parametri govora
  Damir Horga, Vesna Požgaj Hadži, Marko Liker
 • Otvori usta pa ću ti reći tko si
  Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
 • Tudi to je slovenščina
  Vesna Požgaj Hadži, Ina Ferbežar
 • Rano učenje slovenskoga jezika – iskustva i problemi
  Vesna Požgaj Hadži
 • Jezične djelatnosti u ranome učenju prvoga jezika
  Vesna Požgaj Hadži
 • Hrvatski kao izborni predmet u slovenskoj osnovnoj školi
  Vesna Požgaj Hadži, Mirjana Benjak
 • Kako učiti srodne jezike
  Vesna Požgaj Hadži
 • Dolga pot do sosedove sodobne proze
  Mirjana Benjak, Vesna Požgaj Hadži
 • France Prešeren u nastavi književnosti jučer i danas (a sutra?)
  Mirjana Benjak, Vesna Požgaj Hadži
 • Pasti pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino (in narobe)
  Vesna Požgaj Hadži
 • Prevajanje preteklika
  Vesna Požgaj Hadži
 • Kako Izraditi jezični test
  Vesna Požgaj Hadži, Ina Ferbežar
 • Dvije ure kulture – kulturološki sadržaji i nastava stranoga jezika
  Vesna Požgaj Hadži, Mirjana Benjak, Tatjana Balažic Bulc, Maša Plešković

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

October 1, 2021

Kategorije