Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec

Avtorji

Borut Mikulec (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Sonja Kump (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tadej Košmerl (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

učenje starejših v skupnosti, izobraževanje starejših v skupnosti, priložnostno učenje v javnem prostoru, udejanjanje dejavne demokratične državljanskosti, profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih, svetovanje v izobraževanju odraslih

Kratka vsebina

Monografija Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec je nastala na pobudo andragoške skupnosti v Sloveniji ob veliko prezgodnjem slovesu dr. Sabine Jelenc Krašovec, izredne profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je od nas poslovila po hudi bole­zni konec leta 2020.

Knjiga, v kateri tuji in domači avtorji njene teoretske ideje in prakso (kritično) re­flektirajo skozi svoje raziskovalno delo in/ali prakso, predstavlja dialog z njenim pedagoško-raziskovalnim delom. Sestavljena je iz uvodnega poglavja in treh vse­binskih delov, ki jim je Sabina Jelenc Krašovec posvečala svojo pozornost: učenju in izobraževanju starejših v skupnosti, priložnostnemu učenju v javnem prostoru in udejanjanju dejavne demokratične državljanskosti ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih in svetovanju v izobraževanju odraslih.

Poglavja

 • Foreword
  Katarina Popović
 • In Memoriam
  Sabina Jelenc Krašovec
 • Editors’ Preface
  Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl
 • Uvodnik
  Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl
 • Introduction to the Adult Education Legacy of Sabina Jelenc Krašovec
  The Transformative Power of Adult Learning and Education
  Borut Mikulec, Sonja Kump
 • Uvod v andragoško dediščino Sabine Jelenc Krašovec
  Transformativna moč učenja in izobraževanja odraslih
  Borut Mikulec, Sonja Kump
 • Older Adults Informal Learning in the Community
  Snapshots from Research
  António Fragoso
 • The Mothership
  Exploring the Anatomy of One New Zealand Men’s Shed
  Barry Golding, Annette Foley
 • Therapeutic Virtual Landscapes
  An Exploration of Gendered Learning Spaces During the COVID-19 Lockdown
  Annette Foley
 • Researching Men’s Sheds in Australia
  Reflections from the Antipodes: A European Female Visitor and an Australian Male Guide
  Małgorzata Malec Rawiński, Barry Golding
 • Learning Opportunities for Older Persons in Residential Long-Term Care
  A Systematic Review
  Marvin Formosa
 • Zakaj ne skupaj
  Medgeneracijsko izobraževanje in učenje
  Nives Ličen, Dušana Findeisen
 • Informal Learning is Not Informal Education?
  Veronika Thalhammer, Bernhard Schmidt-Hertha
 • The Role of Adult Learning in the Community in Strengthening Democratic Participatory Practices
  Nikola Koruga, Tamara Nikolić, Aleksandar Bulajić
 • Vloga andragoga pri spodbujanju učenja in delovanja v javnem prostoru
  Meta Furlan
 • Izobraževanje za aktivno državljanstvo
  Vida A. Mohorčič Špolar
 • Usposabljanje mentorjev visokošolskih učiteljev o kompetencah za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov
  Monika Govekar-Okoliš
 • O pomenu andragoškega svetovalnega dela za odraslega in za družbo
  Tanja Vilič Klenovšek

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

December 10, 2021