Revizije spola: študije o ženski v postnacionalni družbi

Avtorji

Ksenija Vidmar Horvat
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

podoba ženske, ženska identiteta, transnacionalna reprodukcija, pluralizacija kulturnih identitet, identitetno samoopredeljevanje, identiteta skupnosti

Kratka vsebina

Revizije spola so študija družbenozgodovinskih preobrazb podobe ženske in ženskih identitet v dobi, ki jo zaznamuje prihod postnacionalne države. Postnacionalna država – zaradi različnih dejavnikov, od globalizacije do feminizacije migracije in slabljenja vloge socialne države –, opušča moderno »spolno pogodbo« nacionalne države. Na njenem mestu uvaja nove modele družbene reprodukcije, pogosto v tesni odvisnosti od tuje ženske delovne sile – od globalnih gospodinj, ki v nacionalne prostore držav gostiteljic vnašajo etnično in kulturno raznolikost ter sodelujejo v reprodukciji, ki jo imenujemo transnacionalna. Sočasno se pluralizirajo kulturne identitete domačega prebivalstva. Vplivi globalizacije ter prehod v neoliberalno ekonomijo ustvarjajo nove prostore za identitetno samoopredeljevanje in razumevanje identitete skupnosti. Ženske, dovčerajšnje reproducentke moderne nacije, v objemu sočasnih sil globalizacije in neoliberalne transformacije družbe postajajo etnično in kulturno heterogeni subjekt postnacionalnega kolektiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

January 31, 2022