Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Avtorji

Maja Šabec
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tomaž Nabergoj
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
Igor Maver
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ana Cecilia Prenz Kopušar
Univerza v Trstu, Italija

Ključne besede:

jezuiti, pokristjanjevanje, kolonizacija, Nova Španija, Kalifornija, Mehika, korespondenca

Kratka vsebina

Avtorji pričujoče monografije so si prizadevali dopolniti in nadgraditi doslej zbrano gra­divo in raziskave o jezuitu Marku Antonu Kappusu z novimi avtentičnimi dokumenti, številnimi podatki in razlagami ter tako čim bolj celostno predstaviti raziskovalcem in drugi strokovni in širši javnosti delovanje Kappusa v kontekstu procesov kristjani­zacije in kolonizacije današnje Mehike, natančneje Sonore in Spodnje Kalifornije. Prevodi besedil, reprodukcije rokopisov in drugih avtentičnih dokumentov ter kri­tične študije, ki osvetlijo lik slovenskega jezuita iz različnih zornih kotov, odpirajo pogled v razgibano dinamiko družbenozgodovinskih procesov v zahodnem svetu na prehodu iz 17. v 18. stoletje in poskušajo približati njihovo dojemanje s perspek­tive ljudi, ki so jih sooblikovali.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

February 17, 2022