Intersekcijska ali presečna diskriminacija: študijski priročnik za učitelje in učiteljice

Avtorji

Roman Kuhar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

diskriminacija, vrste diskriminacije, posledice diskriminacije, intersekcijska diskriminacija, presečna diskriminacija, Zakon o varstvu pred diskriminacijo

Kratka vsebina

Priročnik, ki je nastal v okviru projekta »Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti«, predstavlja pomemben prispevek k splošnemu zavedanju o vzrokih in pojavnih oblikah diskriminacije. Tema tega priročnika je intersekcijska ali presečna diskriminacija. Presečna diskriminacija v pravnem smislu pomeni slabše obravnavanje, ki temelji na več osebnih okoliščinah hkrati. Razlog za presečno diskriminacijo ni vsaka od njih posebej, ampak nastaja zaradi njihovega medsebojnega sočasnega učinkovanja, torej v preseku. Mladi so ena od skupin, ki so posebej ranljivi za diskriminacijo. Zato je pomembno, da jim na sistematičen in razumljiv način približamo informacije in znanstvena spoznanja o tem, kaj je presečna diskriminacija, kakšne so posledice in kako zavarovati pravice vsakogar, ki je žrtev te ali drugih oblik diskriminacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

June 15, 2022