Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

Avtorji

Eva Boštjančič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Žan Lep (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

organizacijska psihologija, zaposlovanje, motiviranje, vodenje, oblikovanje organizacijske klime, oblikovanje organizacijske kulture

Kratka vsebina

O razvoju posameznika v delovnem okolju gotovo veliko ve organizacijska psihologija kot znanstvena in aplikativna veda, ki uspešno povezuje znanstvene ugotovitve s prakso. V znanstveni monografiji Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž so avtorji zbrali različne metode in pristope, ki jih lahko uporabite v prav vsaki delovni organizaciji. Knjiga je nadaljevanje monografije Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž, ki je bila izdana leta 2020. V tokratni knjigi predstavljajo popolnoma nove, samostojne ali dopolnjujoče se metode, ki jih lahko uporabite pri zaposlovanju, motiviranju in vodenju ter pri oblikovanju organizacijske klime in kulture.

Poglavja

 • Knjigi na pot
  Eva Boštjančič
 • Aktivno poslušanje
  Katarina Babnik
 • Analiza organizacijske mreže
  Valentin Vrbovšek, Žan Lep
 • Coaching
  Tjaša Gadža, Žan Lep
 • Igrifikacija v izobraževanju
  Maša Milovič
 • Igrifikacija pri razvoju zaposlenih
  Marko Šopar
 • Krožki kakovosti
  Katrin Češčut
 • Mediacija
  Katja Trbanc, Eva Boštjančič
 • Mentorska kultura
  Sara Pavlović Milijašević
 • E-mentorstvo
  Eva Esih
 • Metoda šestih klobukov razmišljanja
  Špela Bednjanič, Žan Lep
 • Metoda individualne namestitve in podpore
  Nina Strelec
 • Metoda kritičnih dogodkov
  Tina Pogorelčnik
 • Metoda lotosovega cveta
  Sara Vidmar
 • Na vrednotah temelječe zaposlovanje
  Anja Megušar, Žan Lep
 • Obrnjeno mentorstvo
  Jerneja Ferlan
 • Ocenjevalni center
  Eva Boštjančič
 • Organizacijsko izkrcavanje
  Anja Ašič, Žan Lep
 • Pes na delovnem mestu
  Tjaša Poglej, Eva Boštjančič
 • Prezaposlovanje
  Ana Frühauf
 • Raba humorja pri e-izobraževanju
  Tia Mavrič, Eva Boštjančič
 • SCAMPER – tehnika za generiranje idej
  Aleksandra B. Erjavec
 • Scrum – agilna metoda
  David Osolnik
 • Selekcijski razgovor na daljavo
  Aleksandra Bojković, Eva Boštjančič
 • Spletno organizacijsko uglaševanje
  Neža Jenko
 • Tedenski sestanek »ena na ena«
  Ajda Makar
 • Trening medkulturne inteligentnosti
  Erika Škerlj, Eva Boštjančič
 • Vodenje virtualnih sestankov
  Maša Androjna

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 17, 2022