Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

Avtorji

Eva Boštjančič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Žan Lep (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

organizacijska psihologija, zaposlovanje, motiviranje, vodenje, oblikovanje organizacijske klime, oblikovanje organizacijske kulture

Kratka vsebina

O razvoju posameznika v delovnem okolju gotovo veliko ve organizacijska psihologija kot znanstvena in aplikativna veda, ki uspešno povezuje znanstvene ugotovitve s prakso. V znanstveni monografiji Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž so avtorji zbrali različne metode in pristope, ki jih lahko uporabite v prav vsaki delovni organizaciji. Knjiga je nadaljevanje monografije Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž, ki je bila izdana leta 2020. V tokratni knjigi predstavljajo popolnoma nove, samostojne ali dopolnjujoče se metode, ki jih lahko uporabite pri zaposlovanju, motiviranju in vodenju ter pri oblikovanju organizacijske klime in kulture.

Poglavja

 • Knjigi na pot
  Eva Boštjančič
 • Aktivno poslušanje
  Katarina Babnik
 • Analiza organizacijske mreže
  Žan Lep, Valentin Vrbovšek
 • Coaching
  Žan Lep, Tjaša Gadža
 • Igrifikacija v izobraževanju
  Maša Milovič
 • Igrifikacija pri razvoju zaposlenih
  Marko Šopar
 • Krožki kakovosti
  Katrin Češčut
 • Mediacija
  Eva Boštjančič, Katja Trbanc
 • Mentorska kultura
  Sara Pavlović Milijašević
 • E-mentorstvo
  Eva Esih
 • Metoda šestih klobukov razmišljanja
  Žan Lep, Špela Bednjanič
 • Metoda individualne namestitve in podpore
  Nina Strelec
 • Metoda kritičnih dogodkov
  Tina Pogorelčnik
 • Metoda lotosovega cveta
  Sara Vidmar
 • Na vrednotah temelječe zaposlovanje
  Žan Lep, Anja Megušar
 • Obrnjeno mentorstvo
  Jerneja Ferlan
 • Ocenjevalni center
  Eva Boštjančič
 • Organizacijsko izkrcavanje
  Žan Lep, Anja Ašič
 • Pes na delovnem mestu
  Eva Boštjančič, Tjaša Poglej
 • Prezaposlovanje
  Ana Frühauf
 • Raba humorja pri e-izobraževanju
  Eva Boštjančič, Tia Mavrič
 • SCAMPER – tehnika za generiranje idej
  Aleksandra B. Erjavec
 • Scrum – agilna metoda
  David Osolnik
 • Selekcijski razgovor na daljavo
  Eva Boštjančič, Aleksandra Bojković
 • Spletno organizacijsko uglaševanje
  Neža Jenko
 • Tedenski sestanek »ena na ena«
  Ajda Makar
 • Trening medkulturne inteligentnosti
  Eva Boštjančič, Erika Škerlj
 • Vodenje virtualnih sestankov
  Maša Androjna

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

17 June 2022

Kako citirati

Boštjančič, E., & Lep, Žan (Eds.). (2022). Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128529