Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Avtorji

Roman Kuhar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mojca Pajnik (ed)
Mirovni inštitut, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Ključne besede:

intersekcijske neenakosti, intersekcijska perspektiva, politike, medijski diskurz, diskriminacija

Kratka vsebina

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila Roman Kuhar in Mojca Pajnik, v šestih osrednjih tematskih poglavjih, pospremljenih s konceptualnim in metodološkim uvodom ter zapisom javne diskusije z Mieke Verloo, ene najbolj vidnih raziskovalk intersekcijskih neenakosti v mednarodnem prostoru, tematizira prisotnost, predvsem pa razkriva odsotnosti intersekcijske perspektive v oblikovanju politik in v spremljajočem medijskem diskurzu v Sloveniji. V središče raziskovanja postavlja koncept intersekcionalnosti, ki ga preučuje na primeru analize politik in javnih diskurzov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih, v času porasta izključevanja, nazadovanja demokracije in multipliciranja kriz. Avtorje je zanimalo, v kolikšni meri so politike, ki so nastajale v Sloveniji v tem času, senzibilne za prepoznavanje kompleksnih neenakosti, koliko pozornosti je tej temi namenjeno v medijskih razpravah in kako se intersekcionalnost manifestira na »križiščih diskriminacije« na ravni vsakdanjega življenja. V monografiji predstavljajo izbrane rezultate temeljnega raziskovalnega projekta »Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti«, pri čemer diskriminacijo in družbeno izključevanje analizirajo skozi intersekcijsko perspektivo spola, etnične pripadnosti, vere in spolne usmerjenosti, in sicer na ravni strukturne, politične in reprezentacijske intersekcionalnosti.

Poglavja

 • Na lastni koži
  Intersekcionalna diskriminacija in neenakosti
  Roman Kuhar, Mojca Pajnik
 • Stopenjska diskriminacija
  Izzivi prepoznavanja diskriminacije tujcev
  Tjaša Učakar
 • Intersekcionalnost v političnem in medijskem diskurzu o enakosti žensk in moških
  Iztok Šori
 • Zakoni za slepe in gluhe
  Politični diskurz o istospolnih partnerstvih v intersekcijski perspektivi
  Rok Smrdelj
 • Migracije, diskriminacija in problem skrajne desnice
  Damjan Mandelc
 • Verska svoboda in sodobne oblike izvajanja oblasti
  Marinko Banjac, Anja Zalta
 • Večkratna diskriminacija
  Ana Ješe Perković
 • V pogovoru z Mieke Verloo
  Roman Kuhar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 20, 2022