Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Avtorji

Božo Repe (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

okupacijske meje, Slovenija, 1941–1945

Kratka vsebina

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel leta 2017 in se zaključil leta 2020. Namenjen je bil proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva. Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Pomembna elementa sta bila analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu.

Poglavja

 • Occupation Borders 1941–1945 through Diplomatic Archives, People’s Lives and Remnants on Location
  Božo Repe, Kornelija Ajlec
 • Idrija and Žiri as Border Towns 1941–1945
  Matevž Šlabnik, Maja Vehar
 • Occupation Borders in Dolenjska 1941–1945
  Bojan Balkovec, Božidar Flajšman
 • Occupation Borders in Bela krajina 1941–1945
  Bojan Balkovec, Božidar Flajšman
 • Obsotelje – the South-Eastern Border of the German Reich (1941–1945)
  Peter Mikša, Matija Zorn
 • The Establishment of the Hungarian Occupation Authority in Prekmurje
  Darja Kerec, Attila Kovács
 • The Italian Army’s Closure of the Border with the Independent State of Croatia
  Blaž Štangelj
 • “Theirs We Do Not Want, Ours We Do Not Give.”
  The Slovene Resistance Movement and the Question of Borders During the Occupation 1941–1945
  Bojan Godeša
 • Borders and Restrictions
  Aleš Gabrič
 • State Borders in the Territory of Slovenia during World War II on Cartographic Materials Produced by the Occupying Forces
  Matija Zorn, Rok Ciglič, Primož Gašperič

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

7 November 2022

Zbirka

Kako citirati

Repe, B. (Ed.). (2022). Occupation Borders in Slovenia 1941–1945: Vol. Historia 39. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970062