Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Avtorji

Božo Repe (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

okupacijske meje, Slovenija, 1941–1945

Kratka vsebina

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel leta 2017 in se zaključil leta 2020. Namenjen je bil proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva. Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Pomembna elementa sta bila analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu.

Poglavja

 • Occupation Borders 1941–1945 through Diplomatic Archives, People’s Lives and Remnants on Location
  Božo Repe, Kornelija Ajlec
 • Idrija and Žiri as Border Towns 1941–1945
  Matevž Šlabnik, Maja Vehar
 • Occupation Borders in Dolenjska 1941–1945
  Bojan Balkovec, Božidar Flajšman
 • Occupation Borders in Bela krajina 1941–1945
  Božidar Flajšman, Bojan Balkovec
 • Obsotelje – the South-Eastern Border of the German Reich (1941–1945)
  Peter Mikša, Matija Zorn
 • The Establishment of the Hungarian Occupation Authority in Prekmurje
  Darja Kerec, Attila Kovács
 • The Italian Army’s Closure of the Border with the Independent State of Croatia
  Blaž Štangelj
 • “Theirs We Do Not Want, Ours We Do Not Give.”
  The Slovene Resistance Movement and the Question of Borders During the Occupation 1941–1945
  Bojan Godeša
 • Borders and Restrictions
  Aleš Gabrič
 • State Borders in the Territory of Slovenia during World War II on Cartographic Materials Produced by the Occupying Forces
  Matija Zorn, Rok Ciglič, Primož Gašperič

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

November 7, 2022

Zbirka